Хљеб живота

Хљеб живота
Мт. 14, 14-22 Често се за Цркву мисли да она мало или нимало води рачуна о овом, земаљском животу и да само и искључиво говори, учи и упућује на онај други, загробни живот. То није тачно. Црква се највише чува сваке искључивости у себи и све крајности осуђује и удаљава их Видимо из  Светог јеванђеља ...

The bread of life

The bread of life
Matthew 14:14-22 We often believe that the Church focuses very little or not at all on this earthly life and that it only teaches us and directs us towards the life after death. This is simply not true. The Church is against any exclusiveness and condemns all extremes. We can glean from Gospel reading that ...

Не себи угађати

Не себи угађати
Рим. 15, 1-7 Свети апостол Павле учи нас да смо ми, јаки, дужни “слабости слабих носити, и не себи угађати.” (Рим. 15, 1) За наше добро, било би упутно удубити се бар у 14. и 15. главу Павлове посланице Римљанима и ту наћи цјелокупан кодекс какав би требало да буде прави, хришћански, однос једних према ...

Not to please ourselves

Not to please ourselves
(Rom. 15: 1–7) Holy Apostle Paul instructs us to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves (Rom. 15:1). It would be edifying for each one you to reflect deeply on chapters 14 and 15 of the epistle of St. Paul to the Romans, because in it you will find an entire ...

Поругу његову носећи

Поругу његову носећи
Јевр. 13, 7-16 Апостолско штиво, Павлове Посланице Јеврејима, 13. глава од 7. до 16. стиха, упућују нас, драги пријатељи, у мало дубље читање времена и нас, у времену овом, и сваком. Три мисли светог апостола Павла привукле су ме на размишљање и ја своја размишљања желим да подијелим са вама. Између осталог, вели свети апостол Павле: ...

Bearing his reproach

Bearing his reproach
Heb. 13 : 7–16 The reading of St. Paul’s epistle to the Hebrews, chapter 13, verses 7 to 16, demands from us today a deeper understanding. There are three thoughts of St. Paul which came to my attention and led me to reflect on them. I would like to share my thoughts on this subject ...

Који призна мене пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем својим

Који призна мене пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем својим
Мт. 10, 32-33 и 37-38; 19, 27-30 “Сваки који призна мене пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем својим који је на небесима. А који се одрекне мене пред људима, одрећи ћу се и ја њега пред Оцем својим који је на небесима”, (Мт. 10, 32-33) вели се у Светом јеванђељу. Ова опомена Христова ...

Whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father

Whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father
Matthew 10:32-33, 37-38, 19:27-30 “Whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in heaven. But whoever denies Me before men, him I will also deny before My father who is in heaven.” (Matthew 10:32-33) says our Lord. This warning that Christ uttered does not have the same weight ...

Ријечи чисте, сребро у ватри очишћено од земље

Ријечи чисте, сребро у ватри очишћено од земље
Само сам, у два-три маха, у задњих тридесет година, реаговао на медијске изазове. Схватио сам, на вријеме, мислим, да је то труд узалудан, јер медији постоје и дјелују по некој њиховој логици, о којој, сад, не бих словио. Из истог разлога не врзмам се по којекаквим нашим новинама. Живот је, сам собом,  довољно компликован и ...

Pure words, the silver in the fire clean from the dirt

Pure words, the silver in the fire clean from the dirt
In the last thirty years, I have reacted to the challenges of the media only a few times. I realized, in time- I believe, that the effort was useless since the medias exist and act upon their own logic, which I do not wish to discuss at this time. And for this same reason I ...