Вјера изнад свега – Свети Сава

Вјера изнад свега - Свети Сава
Када славимо Светог Саву треба да отворимо свој духовни вид и слух за поруке које нам он упућује. Савине поруке важне су за нас, данас, као што су биле животно важне за наше далеке претходнике, којима их је он неуморно у душе утискивао Јер цијели свој земни живот, сваки трептај своје душе, Свети Сава је ...

Faith above all – Saint Sava

Faith above all - Saint Sava
When we celebrate the Saint Sava, we need to be receptive to the messages he is sending to us. Sava’s messages are as important to us, today, as they were vital to our distant ancestors, whom he was tirelessly trying to reach into their souls. Saint Sava sacrificed whole his earthly life, every blink of ...

Отријезните се као што треба (1. Кор. 15, 34)

Отријезните се као што треба (1. Кор. 15, 34)
Вјерујте, нама, свештеницима Бога Вишњега (Јевр. 7, 1) није лако. Вјечито морамо против струјања, насупрот вјетру и уз матицу бродити На примјер: овдје, на Западу, предбожићња сулуда потрошачка грозница. Већ је прихваћено, и на томе се здушно ради, да то што се збива никакве везе са Богом и Божићем нема. А у земљи Србији у ...

Wake up from your drunken stupor, as is right (1 Corinthians 15:34)

Wake up from your drunken stupor, as is right (1 Corinthians 15:34)
Believe me, it is not easy for us, the priests of God Most High (Hebrews 7:1). We always have to sail against the current, against the wind and against the mainstream. For example: here in the Western World exists an insane pre-Christmas shopping frenzy. It has been already widely accepted that what surrounds Christmas has ...

Вратимо Светог Николу – вратимо се Светом Николи

Вратимо Светог Николу - вратимо се Светом Николи
Свети Никола, најчешће слављени светац код нас, Срба, присиљен је на многе преображаје и свака та неприродна и насилна промјена његовог лика удаљила га је од њега самог и нас одвајала од поимања и слављења овог светитеља какво му слављење доликује. Свети Никола је ”правило вјере и примјер кротости”. Он је ”смирењем стекао висину и ...

Let’s get St. Nicholas back – Let’s return to St. Nicholas

Let's get St. Nicholas back - Let's return to St. Nicholas
St. Nicholas, the most celebrated saint among us, Serbs, was put through many transformations and with each of these unnatural and forced changes of his holy image he got distanced from himself and we got distanced from apprehending and celebrating this saint the way he deserves St. Nicholas is the “ideal of faith and an ...

Нико као ми

Нико као ми
За ово, поприлично, година колико ми их је Господ до сад дао, прошао сам доста свијета; видио свега и свачега и сваког се чуда нагледао. Претходног љета, благословен новопеченим статусом пензионера, имао сам прилику да, пуно дуже неголи претходних тридесет и више година, крстарим земљом Србиновом. Рекох, пролазио сам свијетом и чини ми се да ...

There is nobody like us

There is nobody like us
During all these years that God gave to me, I have been to many parts of the world; I have seen all sorts of things, among which many different anomalies Last summer, blessed with a new status of a retired man, I had an opportunity to tour the land of Serbs for a much longer ...

Бог, дијете, кроз породично гнијездо нама долази 

Бог, дијете, кроз породично гнијездо нама долази 
∗Ову проповјед сам изговорио далеке 1995. године. Налазим да је и сад актуелна као и прије 23 године. Једино гдје морам да се поправим јесте моја тадашња тврдња да од телевизије нема већег зла. Телевизија је и даље зло, али интернет, са свим својим изазовима може да буде веће зло од телевизије. О том ће бити ...

God, a child – through our family nest comes to us

God, a child - through our family nest comes to us
∗I delivered this sermon far back as 1995. I find that it is current today as it was 23 years ago, however, I must elaborate on my claim at the time that there is no greater evil than television. Television is still evil, but the internet, with all of its challenges, can be more evil ...