Ријечи чисте, сребро у ватри очишћено од земље

Ријечи чисте, сребро у ватри очишћено од земље
Само сам, у два-три маха, у задњих тридесет година, реаговао на медијске изазове. Схватио сам, на вријеме, мислим, да је то труд узалудан, јер медији постоје и дјелују по некој њиховој логици, о којој, сад, не бих словио. Из истог разлога не врзмам се по којекаквим нашим новинама. Живот је, сам собом,  довољно компликован и ...

Pure words, the silver in the fire clean from the dirt

Pure words, the silver in the fire clean from the dirt
In the last thirty years, I have reacted to the challenges of the media only a few times. I realized, in time- I believe, that the effort was useless since the medias exist and act upon their own logic, which I do not wish to discuss at this time. And for this same reason I ...

Пустите дјецу, и не браните им да долазе к мени

Пустите дјецу, и не браните им да долазе к мени
Свашта с нама, и мука одсвуда. А најгора је кад те спопадне откуд се не надаш. Већ неколико пута зове ме моја кћерка и жали се на чуда која јој се, у земљи Србији, збивају. Прије но што вам кажем на што ми се кћерка жали, да вам испричам откуд ми се дијете у земљи ...

Let the little children come to me, and do not stop them

Let the little children come to me, and do not stop them
Troubles from all around us. But the worse are the ones that come unexpected. My daughter already called me few times to complain of amazing things which are happening to her in the land of Serbia. But before I tell you of the amazing things that my daughter is complaining about, I must tell you ...

Ако је свештеник грешан, молитва његова није грешна 

Ако је свештеник грешан, молитва његова није грешна 
У Дјелима светих апостола (9, 32-42) писац, свети апостол и јеванђелист Лука, свједочи о два узбудљива догађаја у којима је свети апостол Петар био главни јунак. Међутим, он главноме и једином истинском актеру свих великих дјела, Господу, све заслуге признаје и упућује. У првом случају, приказује свети апостол Лука апостола Петра међу хришћанима, светима, који ...

If the priest is sinful, his prayer is not

If the priest is sinful, his prayer is not
In the Acts of the Holy Apostles, 9: 32–42, the author bears witness to two touching events of which the holy Apostle Peter is the hero. We will see how St. Peter acknowledges that the real hero of these miraculous events is the Lord. In the first event St. Peter met a man by the ...

Потражите седам освједочених људи, пуних Духа Светога и мудрости

Потражите седам освједочених људи, пуних Духа Светога и мудрости
Први стихови шесте главе Дјела апостолских предивно су свједочанство раног нарастања и бујања Цркве и драгоцјено упутство за уређење односа у Цркви. Мноштво наших проблема и Цркви, и везаних за Цркву, проистичу из нашег незнања а не из наше зле воље. Јер људи у Цркву улазе и излазе; долазе и одлазе а многи и не ...

Seven men of good reputation full of the Holy Spirit and wisdom

Seven men of good reputation full of the Holy Spirit and wisdom
The first verses of the sixth chapter of the Acts of the Apostles are a beautiful testimony of the growth and development of the early Church. They offer valuable advice for the order of things within the Church. Most of the problems in our Church that relate to the Church are caused by our ignorance, ...

Радујте се свагда у Господу

Радујте се свагда у Господу
(Фил. 4, 4) “Радујте се свагда у Господу, и опет велим: радујте се”, (Фил. 4, 4) узвикује свети апостол Павле. Па још додаје: “Не брините се ни за што.” (Фил. 4, 6) А ја, сав у грчу због брига премногих и несигурности сталне, помишљам: Како да се радујемо, добри наш Апостоле, кад ми се чини ...

Rejoice in the Lord always

Rejoice in the Lord always
Phil. 4: 4 “Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!” (Phil. 4:4) exclaims St. Paul joyfully and adds: “Be anxious for nothing (Phil 4:6). And I, all tensed up because of many worldly cares and constant uncertainty, think: how can we rejoice, O good Apostle, when there seems to be so little ...