О сиротама и удовама Свето писмо листајући

О сиротама и удовама Свето писмо листајући
Недавно сахранисмо смо једну Српкињу. Осим нашег појца, и мене, на сахрани, која је била прилично велика, није било више од троје Срба. Безначајна нека особа, помислићете. Mожда сам и ја био у искушењу да тако мислим, све док, послије укопа, не одох у кућу једног од њених синова. Ту чух повијест о јунаку, којег ...

About the widows while leafing through the Holy Script

About the widows while leafing through the Holy Script
We have recently buried a Serbian woman. At the funeral, which was very large, beside our church singer and me, no more than three Serbs were present. An insignificant person, you would think. I was likely tempted to think that too until I entered the home of one of her sons after the burial. There ...

О преданости вољи Божијој

О преданости вољи Божијој
Мт. 19, 16-26 Један богати младић приступи Христу с питањем: које добро да учини па да задобије живот вјечни. Господ га подсјећа на заповијести Мојсијеве и притом благо га прекоријева што покушава да му се улагује, називајући га благим. И Христос је био жедан љубави и доброте и благих људских ријечи. Искрену љубав примао к ...

About the Commitment to the Will of God

About the Commitment to the Will of God
Mt. 19, 16-26 A rich young man approaches Christ with a question: which is a good deed he should do so that he could get eternal life. The Lord reminds him about Moses` commands along with rebuking him for trying to fawn over him, calling him gracious. Christ, too, was thirsty for love and goodness ...

Предали су нам јасну и непомућену науку Божију – Недјеља светих отаца

Предали су нам јасну и непомућену науку Божију - Недјеља светих отаца
Јн. 17, 1-13 Неке дане у години Црква је, браћо и сестре, посветила успомени светих отаца: оних светих људи који су, просвијећени Духом Светим, њено учење разрађивали и тумачили и ширили. Многи од њих су за ту свету науку жртвовали много штошта, а већина чак и своје животе. Никада Православна црква није живјела мирно и ...

They bequeathed to us the teaching of God, pure and unchanged – The Sunday of the Holy Fathers

They bequeathed to us the teaching of God, pure and unchanged  - The  Sunday of the Holy Fathers
John 17:1-13 Certain days in the Church year are dedicated to the memory of the Holy Fathers. These are the men, brothers and sisters, who, illuminated by the Holy Spirit, studied, interpreted and spread the teachings of the Church. Many of them sacrificed a great deal for the holy teachings. Most of them gave their ...

”Егзилни” ката-кобни

”Егзилни” ката-кобни
”Није ли ријеч моја као огањ, говори Господ, као маљ који разбија камен?” (Јер. 23, 29) И наше су ријечи, некада, биле као огањ, чисте и вреле, и имале су тежину да се и тврди камен о њих разбијао. У међувремену, ријечи су нам изгубиле снагу ватре и чистоту и, олакшане, као мјехури разбијају се ...

Self-exiled Welcoming Catacombs

Self-exiled Welcoming Catacombs
“Is not my word like as a fire? saith the Lord; and like a hammer that breaketh the rock in pieces?” (Jer. 23, 29) Our words as well, once, were clean and scorching like a fire; and they had such weight behind them so that hard rocks would shatter under them. In the meantime, our words ...

Чашћу чините једни друге већим од себе

Чашћу чините једни друге већим од себе
(Рим. 12, 10) Апостолско слово Посланице Римљанима, 6. глава, дивно нам је упутство како да заједно живимо; како своје односе да усклађујемо и сваковрсне своје слабости – а гордост и завист, на првом мјесту – да превазилазимо. За нас, Србе, једно пак Апостолово упутство има посебну тежину и дубок смисао. На нас се односи прије ...

In honour giving preferance to one onother

In honour giving preferance to one onother
(Rom. 12: 10) St. Paul’s epistle to the Romans, chapter 6, gives us a most valuable lesson on how to live together, how to coordinate our relationships and how to transcend our many weaknesses, among which pride and envy are the chief. For us Serbs, one of the instructions of the Apostle has a particularly ...