Make no provision for the flesh to fulfill its lusts

Make no provision for the flesh to fulfill its lusts
(Rom. 13 : 11 – 14 : 4) Just before the beginning of Great and Holy Lent our mother the Church, through the words of the holy Apostle Paul, reminds us that “now it is high time to awake out of sleep” (Rom. 13:11). The entire meaning of the fast is to make us sober ...

Старање за тијело не претварајте у похоте

Старање за тијело не претварајте у похоте
Рим. 13, 11-14, 4 Непосредно пред почетак светог Часног поста, мајка наша, Црква, ријечима светог апостола Павла, позива нас и опомиње “да је већ час да устанемо од сна”. (Рим. 13, 11) Сав смисао поста јесте у томе да нас отријезни и отрезвени; да преиспитамо своје кораке и превреднујемо љествицу вриједности; животе своје на стазе ...

Христос дође у свијет да спасе грешнике

Христос дође у свијет да спасе грешнике
Тим. 1, 15-17 Свети апостол Павле нас походи нас са најрадоснијом поруком охрабрења и наде. “Истинита је ријечи свакога примања достојна да Христос Исус дође у свијет да спасе грјешнике од којих сам први ја.” (1. Тим. 1, 15) “Јер Бог тако завоље свијет да је Сина Својега Јединороднога да, да сваки који вјерује у ...

Christ comes to the world to save the sinners

Christ comes to the world to save the sinners
1. Tim. 1, 15-17 Holy apostle Paul visited us with the most joyful message of encouragement and hope. “This saying is trustworthy and deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners. Of these I am the foremost.” (1. Tim.1, 15) “For God so loved the world that he gave his only Son, so ...

Свети Сава

Свети Сава
Све што бих вам о Светом Сави рекао, све је то прије, и боље, казано. Камо среће да је уклесано, запамћено и учињено. Ипак, говорећу вам о Светом Сави онако како се о њему обично не говори и какав би нам данас, да је какве среће да је са нама, ваљао, да нас из ове ...

Saint Sava

Saint Sava
Everything that I would tell you about Saint Sava, has already been told and it has been told in a better way. If only it had been carved in stone, memorized and done. However, I will tell you about Saint Sava in a way that is unusual and that describes him to be like we ...

Послушност Цркви (2)

Послушност Цркви (2)
Ми се боримо против настраног учења о папској непогрешивости; хоћемо ли да кажемо да један смртни човјек, којег је Црква, у једном моменту, уздигла у за њега неподношљиве висине, да тај човјек не подлијеже никаквој и ничијој контроли; да је самим тим што је епископ – непогрешив? Свети апостол Павле нас учи да и епископ, ...

Obedience to the Church (2)

Obedience to the Church (2)
We fight against the wrong theory of the Roman Pope’s infallibility. Are we going to say that a mortal man, at one moment raised by the Church to, for him, unbearable heights, that this man does not undergo any controls; that he is unerring just by the fact that he is the bishop? The Holy ...

Послушност Цркви (1)

Послушност Цркви (1)
Богоспасавана Епархија канадска, и ми, свештеници њени, мјесецима смо изложени страшним потресима и стресовима. У овој епархији Српске Цркве збивало се и, нажалост, још увијек се збива нешто до сада небивало. Падале су и падају оловно тешке ријечи и оптужбе. Премного неукусних лажи изливено је по нама и та мутна бујица за собом оставља неизбрисиве ...

Obedience to the Church (1)

Obedience to the Church (1)
The God-preserved Diocese of Canada and we, the local priests, have been exposed to terrible shocks and stresses for months now. Something that had never happened before was occurring in our very own home and, alas, is still going on in this eparchy of the Serbian church. Harsh words and have been thrown around, and ...