The fulness of time

The fulness of time
(Gal. 4 : 4 – 7) The nativity of our Lord Jesus Christ The reading of the epistle for the Nativity is the shortest of all apostolic readings. It consists of only three sentences in four verses. In these four biblical verses the most joyful news to mankind is to be found. Let us read ...

Пуноћа времена

Пуноћа времена
(Гал. 4, 4-7) Рођење Господа нашега Исуса Христа Апостолско божићно штиво најкраће је од свих апостолских читања: свега четири стиха. А у та четири стиха стала је најрадоснија порука роду људском. Ево, да је чујете: “А када дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега, који се роди од жене, који би под законом, да искупи ...

God has anointed us and put his seal on us

(2 Corinthians 1:21-24, 2:1-4) Apostolic reading warns us and reminds us to keep our promise to God and our oath that we would belong to the Lord. “And it is God who establishes us with you in Christ, and has anointed us, and who has also put His seal on us and given us His ...

Бог нас помаза и запечати

Бог нас помаза и запечати
2. Кор, 1, 21-24; 2, 1 – 4 Апостолско штиво, браћо и сестре, подсјећа нас и опомиње на наше обећање Богу и завјет наш којим смо се Господу обећали. “А Бог је онај који нас утврђује с вама у Христу, и који нас помаза, који нас запечати, и даде залог Духа у срца наша”, (2. ...

Сиромаштво – богатство; сиромашни – богати

Сиромаштво - богатство; сиромашни - богати
Лк. 16, 19-31 Размишљање на тему: сиромаштво – богатство, сиромашни – богати, не би требало, браћо и сестре, да иког од нас остави равнодушним. Јер нико од нас не може рећи: “Е, то се не односи на мене, има богатијих и себичнијих”. Чак и када би то било тако – има, свакако, и богатијих а ...

Poverty and wealth, the poor and rich

Luke 16:19-31 The reflection on poverty and wealth and the poor and rich should not leave anyone indifferent. No one among us can say, “This does not apply to me, there are wealthier and more selfish people than myself in this world.” Even if this were true, there are definitely people who are poorer than ...

Како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима

Како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима
“И како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима”. (Лк. 6, 31) И ако увиђамо да овдје има пуно себичнога – бити добар ради своје користи – ипак, камо пусте среће када бисмо се придржавали ове истине! Међу људима не би било свађа ни раздора – јер коме то користи до црном ...

As you want others to do to you, you also do to them likewise

As you want others to do to you, you also do to them likewise
Luke 6:31 “And just as you want men to do, you also do to them likewise.” (Luke 6:31) Even if we see a hint of selfishness in being good for our own benefit, how wonderful it would be if we were able to abide by this evangelical truth! There would never be any disagreements not ...

Не занемарујмо позив Божији

Не занемарујмо позив Божији
Мт. 22, 1-14 Свето јеванђеље позива нас и опомиње, да нико изговора нема. Ријеч је о Божијем позиву, упућеном свима нама, да Му дођемо и да Му приђемо. Христос је тај позив уобличио о причу о цару, који приготови свадбу сину своме. И како нико од званица не хтједе да дође, он нареди слугама својим ...

Do not ignore God’s invitation

(Matthew 22: 1-14) The Holy Gospel invites us and warns us that no one has an excuse. It is about God’s invitation, sent to all of us to come to Him, to approach Him. Christ illustrated this invitation in the story about a king who prepared a wedding banquet for his son. As all of ...