Wicked men walk in the dark

Wicked men walk in the dark
I have already discussed how “the creators of the new world”, the world without God and against God, are quick to follow the word of Bible but they follow it in the wrong direction. And everything that God ordained they exert every effort to flip it upside-down. God ordered to be fruitful and to multiply ...

Безумник иде по мраку

Безумник иде по мраку
Говорих о томе како ”ковачи новога свијета”, безбожног и богопротивног, журно иду по слову Библије, али у супротном смјеру. И све оно што је Господ наложио да се чини, они се упиру да то наопачке окрену. Кад Бог наређује да се рађамо и множимо, и рађањем да овладавамо земљом, они све чине да млади људи, ...

Wealth and poverty – their coinciding and the consequences

Wealth and poverty - their coinciding and the consequences
Luke 12:16-21 It is very interesting how wealth and poverty, and the attitude of the wealthy towards the poor is a common topic in the Holy Script and a very common subject of the Christ’s evangelic stories and messages. When contemplating about it a little more one comes to realize that it just leads to ...

Богатство и сиромаштво – преплитања и посљедице

Богатство и сиромаштво - преплитања и посљедице
Лк. 12, 16-21 Интересантно је колико је питање богатства и сиромаштва, однос богатих према сиромашним, честа тема Светог писма и веома чест предмет Христових јеванђелских поука и прича. Када се о томе мало дубље промисли, увиди се, међутим, само повод једном дубљем и суштинскијем питању: наиме, питању нашег односа према материјалном стварима и вриједностима. Укратко ...

Let all that you do be done with love

Let all that you do be done with love
(1 Cor. 16: 1–24) The words that the holy Apostle Paul addressed to the Christians in Corinth are very constructive for us too. The Apostle exhorts his brethren, since they knew about Stephanas and his household that he was one of the best among them, to acknowledge him as such and to submit to him. ...

Све да вам буде у љубави 

Све да вам буде у љубави 
1. Кор. 16, 13-24 Ријечи светог апостола Павла, упућене хришћанима грчког града Коринта односе се и на нас. Апостол моли браћу, да, пошто знају ко је и какав је један од њих, Стефанин, да је он међу првима и најбољима у цијелој области, они остали треба да га признају за таквог, да га слушају и ...

The bread of life

The bread of life
Matthew 14:14-22 We often believe that the Church focuses very little or not at all on this earthly life and that it only teaches us and directs us towards the life after death. This is simply not true. The Church is against any exclusiveness and condemns all extremes. We can glean from Gospel reading that ...

Хљеб живота

Хљеб живота
Мт. 14, 14-22 Често се за Цркву мисли да она мало или нимало води рачуна о овом, земаљском животу и да само и искључиво говори, учи и упућује на онај други, загробни живот. То није тачно. Црква се највише чува сваке искључивости у себи и све крајности осуђује и удаљава их Видимо из  Светог јеванђеља ...

Not to please ourselves

Not to please ourselves
(Rom. 15: 1–7) Holy Apostle Paul instructs us to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves (Rom. 15:1). It would be edifying for each one you to reflect deeply on chapters 14 and 15 of the epistle of St. Paul to the Romans, because in it you will find an entire ...

Не себи угађати

Не себи угађати
Рим. 15, 1-7 Свети апостол Павле учи нас да смо ми, јаки, дужни “слабости слабих носити, и не себи угађати.” (Рим. 15, 1) За наше добро, било би упутно удубити се бар у 14. и 15. главу Павлове посланице Римљанима и ту наћи цјелокупан кодекс какав би требало да буде прави, хришћански, однос једних према ...