Bearing his reproach

Bearing his reproach
Heb. 13 : 7–16 The reading of St. Paul’s epistle to the Hebrews, chapter 13, verses 7 to 16, demands from us today a deeper understanding. There are three thoughts of St. Paul which came to my attention and led me to reflect on them. I would like to share my thoughts on this subject ...

Поругу његову носећи

Поругу његову носећи
Јевр. 13, 7-16 Апостолско штиво, Павлове Посланице Јеврејима, 13. глава од 7. до 16. стиха, упућују нас, драги пријатељи, у мало дубље читање времена и нас, у времену овом, и сваком. Три мисли светог апостола Павла привукле су ме на размишљање и ја своја размишљања желим да подијелим са вама. Између осталог, вели свети апостол Павле: ...

Whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father

Whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father
Matthew 10:32-33, 37-38, 19:27-30 “Whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in heaven. But whoever denies Me before men, him I will also deny before My father who is in heaven.” (Matthew 10:32-33) says our Lord. This warning that Christ uttered does not have the same weight ...

Који призна мене пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем својим

Који призна мене пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем својим
Мт. 10, 32-33 и 37-38; 19, 27-30 “Сваки који призна мене пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем својим који је на небесима. А који се одрекне мене пред људима, одрећи ћу се и ја њега пред Оцем својим који је на небесима”, (Мт. 10, 32-33) вели се у Светом јеванђељу. Ова опомена Христова ...

Pure words, the silver in the fire clean from the dirt

Pure words, the silver in the fire clean from the dirt
In the last thirty years, I have reacted to the challenges of the media only a few times. I realized, in time- I believe, that the effort was useless since the medias exist and act upon their own logic, which I do not wish to discuss at this time. And for this same reason I ...

Ријечи чисте, сребро у ватри очишћено од земље

Ријечи чисте, сребро у ватри очишћено од земље
Само сам, у два-три маха, у задњих тридесет година, реаговао на медијске изазове. Схватио сам, на вријеме, мислим, да је то труд узалудан, јер медији постоје и дјелују по некој њиховој логици, о којој, сад, не бих словио. Из истог разлога не врзмам се по којекаквим нашим новинама. Живот је, сам собом,  довољно компликован и ...

Let the little children come to me, and do not stop them

Let the little children come to me, and do not stop them
Troubles from all around us. But the worse are the ones that come unexpected. My daughter already called me few times to complain of amazing things which are happening to her in the land of Serbia. But before I tell you of the amazing things that my daughter is complaining about, I must tell you ...

Пустите дјецу, и не браните им да долазе к мени

Пустите дјецу, и не браните им да долазе к мени
Свашта с нама, и мука одсвуда. А најгора је кад те спопадне откуд се не надаш. Већ неколико пута зове ме моја кћерка и жали се на чуда која јој се, у земљи Србији, збивају. Прије но што вам кажем на што ми се кћерка жали, да вам испричам откуд ми се дијете у земљи ...

If the priest is sinful, his prayer is not

If the priest is sinful, his prayer is not
In the Acts of the Holy Apostles, 9: 32–42, the author bears witness to two touching events of which the holy Apostle Peter is the hero. We will see how St. Peter acknowledges that the real hero of these miraculous events is the Lord. In the first event St. Peter met a man by the ...

Ако је свештеник грешан, молитва његова није грешна 

Ако је свештеник грешан, молитва његова није грешна 
У Дјелима светих апостола (9, 32-42) писац, свети апостол и јеванђелист Лука, свједочи о два узбудљива догађаја у којима је свети апостол Петар био главни јунак. Међутим, он главноме и једином истинском актеру свих великих дјела, Господу, све заслуге признаје и упућује. У првом случају, приказује свети апостол Лука апостола Петра међу хришћанима, светима, који ...