Seven men of good reputation full of the Holy Spirit and wisdom

Seven men of good reputation full of the Holy Spirit and wisdom
The first verses of the sixth chapter of the Acts of the Apostles are a beautiful testimony of the growth and development of the early Church. They offer valuable advice for the order of things within the Church. Most of the problems in our Church that relate to the Church are caused by our ignorance, ...

Потражите седам освједочених људи, пуних Духа Светога и мудрости

Потражите седам освједочених људи, пуних Духа Светога и мудрости
Први стихови шесте главе Дјела апостолских предивно су свједочанство раног нарастања и бујања Цркве и драгоцјено упутство за уређење односа у Цркви. Мноштво наших проблема и Цркви, и везаних за Цркву, проистичу из нашег незнања а не из наше зле воље. Јер људи у Цркву улазе и излазе; долазе и одлазе а многи и не ...

Rejoice in the Lord always

Rejoice in the Lord always
Phil. 4: 4 “Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!” (Phil. 4:4) exclaims St. Paul joyfully and adds: “Be anxious for nothing (Phil 4:6). And I, all tensed up because of many worldly cares and constant uncertainty, think: how can we rejoice, O good Apostle, when there seems to be so little ...

Радујте се свагда у Господу

Радујте се свагда у Господу
(Фил. 4, 4) “Радујте се свагда у Господу, и опет велим: радујте се”, (Фил. 4, 4) узвикује свети апостол Павле. Па још додаје: “Не брините се ни за што.” (Фил. 4, 6) А ја, сав у грчу због брига премногих и несигурности сталне, помишљам: Како да се радујемо, добри наш Апостоле, кад ми се чини ...

After he had patiently endured, Abraham obtained the promise

After he had patiently endured, Abraham obtained the promise
(Heb. 6 : 13 – 20) The Church always encourages us not to lose our strength and fall away and puts before us the example of Abraham, a courageous and persevering man of God, whose faith in One God was undefiled to the end of his life. We, the Christians living in an anti-Christian era, ...

Аврам, стрпљиво чекајући, дочека обећање

Аврам, стрпљиво чекајући, дочека обећање
Јевр. 6, 13-20 Црква наша соколи нас да у подвигу не малакшемо; да не посустанемо и не отпаднемо. Зато износи пред нас примјер храброг и истрајног човјека Божијег, Авраама, који је вјеру у Бога, Јединога, до посљедњег даха свога неокаљну пронио. Јер и ми, хришћани времена овог, антихристовског, налазимо се у прилично сличној ситуацији у ...

I am the good shepherd

I am the good shepherd
John 10:9-16 Holy Gospel inspires us to reflect on the Church and those that serve her – the clergy. The Church is dynamic; there is always something going on in the Church. We believe that the sum total of all these happenings within the Church brings her forward so that one day, she will be ...

Ја сам пастир добри

Ја сам пастир добри
Јн. 10, 9-16 Свето јеванђеље, подстиче нас на размишљање о Цркви и служитељима њеним, свештеницима. Црква је динамична; увијек се у њој нешто збива. Ми вјерујемо да крајњи збир свих тих збивања води унапријед, да би једном, о Другом доласку Христовом, ако не прије, било једно стадо и један пастир, (Јн. 10, 16) како нам ...

What does Orthodoxy means to us

What does Orthodoxy means to us
John 1:43-51 During Lent, as we go about free from our “cholesterol-related concerns,” we are more inclined to re-examine ourselves and our lives. The purpose of the fast is precisely in getting us to reevaluate things and events, or at least to evaluate them from a different angle. We usually live buried to the neck, ...

Шта нама Православље значи

Шта нама Православље значи
Јн. 1, 43-51 У вријеме поста олакшани бар мало од наших “холестеричних брига”, склонији смо да преиспитујемо себе и свој живот. Смисао поста и јесте у томе да нас наведе да превреднујемо, или да другачије вреднујемо, ствари и појаве. Заглибљени до гуше, и преко ње, у бриге о животу, сакатимо управо тиме наш живот, загорчавамо ...