Beware lest your liberty become a stumbling block to those who are weak

(1 Cor. 8 : 8 – 9 : 2) Apostle Paul in his Epistle to Corinthians raises the question of our behaviour before others, in other words, the question of witnessing our faith or unfaith. The motive here is an issue that was important in the life of the early Church: should one eat the ...

Да слобода ваша не буде другима спотицање

(1. Кор. 8, 8 – 9, 2) Свети апостол Павле, у својој Посланици Коринћанима поставља пред нас питање нашег понашања пред другима; другим ријечима, питање свједочења наше вјере или невјере. Повод је тема коју је живот био поставио пред хришћане ране Цркве: јести или не јести месо од животиња жртвованих идолима. “Што се пак тиче ...

God want us to confess our faith

God want us to confess our faith
Luke 8: 5-15 “I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of My mouth.” (Revelation 3:15-16) These are hard words indeed, and hardly pleasant to our ears which ...

Бог хоће изјашњене, опредијељене, укоријењене

Бог хоће изјашњене, опредијељене, укоријењене
Лк. 8, 5-15 Знам дјела твоја, да ниси ни студен ни врућ. О да си студен или врућ! Тако, пошто си млак, и ниси ни студен ни врућ, избљуваћу те из уста својих.” (Откр. 3, 15-16) Заиста тешке ријечи, и незгодне за наше уши, навикле на млака и блага чешкања и на слушање онога што ...

The fulness of time

The fulness of time
(Gal. 4 : 4 – 7) The nativity of our Lord Jesus Christ The reading of the epistle for the Nativity is the shortest of all apostolic readings. It consists of only three sentences in four verses. In these four biblical verses the most joyful news to mankind is to be found. Let us read ...

Пуноћа времена

Пуноћа времена
(Гал. 4, 4-7) Рођење Господа нашега Исуса Христа Апостолско божићно штиво најкраће је од свих апостолских читања: свега четири стиха. А у та четири стиха стала је најрадоснија порука роду људском. Ево, да је чујете: “А када дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега, који се роди од жене, који би под законом, да искупи ...

God has anointed us and put his seal on us

(2 Corinthians 1:21-24, 2:1-4) Apostolic reading warns us and reminds us to keep our promise to God and our oath that we would belong to the Lord. “And it is God who establishes us with you in Christ, and has anointed us, and who has also put His seal on us and given us His ...

Бог нас помаза и запечати

2. Кор, 1, 21-24; 2, 1 – 4 Апостолско штиво, браћо и сестре, подсјећа нас и опомиње на наше обећање Богу и завјет наш којим смо се Господу обећали. “А Бог је онај који нас утврђује с вама у Христу, и који нас помаза, који нас запечати, и даде залог Духа у срца наша”, (2. ...

Poverty and wealth, the poor and rich

Luke 16:19-31 The reflection on poverty and wealth and the poor and rich should not leave anyone indifferent. No one among us can say, “This does not apply to me, there are wealthier and more selfish people than myself in this world.” Even if this were true, there are definitely people who are poorer than ...

Сиромаштво – богатство; сиромашни – богати

Лк. 16, 19-31 Размишљање на тему: сиромаштво – богатство, сиромашни – богати, не би требало, браћо и сестре, да иког од нас остави равнодушним. Јер нико од нас не може рећи: “Е, то се не односи на мене, има богатијих и себичнијих”. Чак и када би то било тако – има, свакако, и богатијих а ...