Poverty and wealth, the poor and rich

Luke 16:19-31 The reflection on poverty and wealth and the poor and rich should not leave anyone indifferent. No one among us can say, “This does not apply to me, there are wealthier and more selfish people than myself in this world.” Even if this were true, there are definitely people who are poorer than ...

Сиромаштво – богатство; сиромашни – богати

Лк. 16, 19-31 Размишљање на тему: сиромаштво – богатство, сиромашни – богати, не би требало, браћо и сестре, да иког од нас остави равнодушним. Јер нико од нас не може рећи: “Е, то се не односи на мене, има богатијих и себичнијих”. Чак и када би то било тако – има, свакако, и богатијих а ...

As you want others to do to you, you also do to them likewise

As you want others to do to you, you also do to them likewise
Luke 6:31 “And just as you want men to do, you also do to them likewise.” (Luke 6:31) Even if we see a hint of selfishness in being good for our own benefit, how wonderful it would be if we were able to abide by this evangelical truth! There would never be any disagreements not ...

Како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима

Како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима
“И како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима”. (Лк. 6, 31) И ако увиђамо да овдје има пуно себичнога – бити добар ради своје користи – ипак, камо пусте среће када бисмо се придржавали ове истине! Међу људима не би било свађа ни раздора – јер коме то користи до црном ...

Do not ignore God’s invitation

(Matthew 22: 1-14) The Holy Gospel invites us and warns us that no one has an excuse. It is about God’s invitation, sent to all of us to come to Him, to approach Him. Christ illustrated this invitation in the story about a king who prepared a wedding banquet for his son. As all of ...

Не занемарујмо позив Божији

Мт. 22, 1-14 Свето јеванђеље позива нас и опомиње, да нико изговора нема. Ријеч је о Божијем позиву, упућеном свима нама, да Му дођемо и да Му приђемо. Христос је тај позив уобличио о причу о цару, који приготови свадбу сину своме. И како нико од званица не хтједе да дође, он нареди слугама својим ...

All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution

(2 Tim. 3: 10-15) When we listen to the Gospel readings at every holy Liturgy most of us experience them as complete entities. However, the readings of the Epistles often seem as though they have been pulled out of a wider context and we feel that an introduction is necessary for the sake of better ...

А и сви који хоће да живе побожно у Христу Усусу биће гоњени

(2. Тим. 3, 12) Јеванђелске приче и казивања које слушамо на светим Литургијама, доживљавамо као заокружене цјелине. Апостолска пак читања често нам се чине да су издвојена из неког ширег контекста и да им је, за наше боље разумијевање, потребан извјестан увод. То је случај и са Павловим исказом да је Тимотеј, ученик његов, којем ...

About the widows while leafing through the Holy Script

We have recently buried a Serbian woman. At the funeral, which was very large, beside our church singer and me, no more than three Serbs were present. An insignificant person, you would think. I was likely tempted to think that too until I entered the home of one of her sons after the burial. There ...

О сиротама и удовама Свето писмо листајући

Недавно сахранисмо смо једну Српкињу. Осим нашег појца, и мене, на сахрани, која је била прилично велика, није било више од троје Срба. Безначајна нека особа, помислићете. Mожда сам и ја био у искушењу да тако мислим, све док, послије укопа, не одох у кућу једног од њених синова. Ту чух повијест о јунаку, којег ...