As you want others to do to you, you also do to them likewise

As you want others to do to you, you also do to them likewise
Luke 6:31 “And just as you want men to do, you also do to them likewise.” (Luke 6:31) Even if we see a hint of selfishness in being good for our own benefit, how wonderful it would be if we were able to abide by this evangelical truth! There would never be any disagreements not ...

Како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима

Како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима
“И како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима”. (Лк. 6, 31) И ако увиђамо да овдје има пуно себичнога – бити добар ради своје користи – ипак, камо пусте среће када бисмо се придржавали ове истине! Међу људима не би било свађа ни раздора – јер коме то користи до црном ...

Do not ignore God’s invitation

(Matthew 22: 1-14) The Holy Gospel invites us and warns us that no one has an excuse. It is about God’s invitation, sent to all of us to come to Him, to approach Him. Christ illustrated this invitation in the story about a king who prepared a wedding banquet for his son. As all of ...

Не занемарујмо позив Божији

Мт. 22, 1-14 Свето јеванђеље позива нас и опомиње, да нико изговора нема. Ријеч је о Божијем позиву, упућеном свима нама, да Му дођемо и да Му приђемо. Христос је тај позив уобличио о причу о цару, који приготови свадбу сину своме. И како нико од званица не хтједе да дође, он нареди слугама својим ...

All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution

(2 Tim. 3: 10-15) When we listen to the Gospel readings at every holy Liturgy most of us experience them as complete entities. However, the readings of the Epistles often seem as though they have been pulled out of a wider context and we feel that an introduction is necessary for the sake of better ...

А и сви који хоће да живе побожно у Христу Усусу биће гоњени

(2. Тим. 3, 12) Јеванђелске приче и казивања које слушамо на светим Литургијама, доживљавамо као заокружене цјелине. Апостолска пак читања често нам се чине да су издвојена из неког ширег контекста и да им је, за наше боље разумијевање, потребан извјестан увод. То је случај и са Павловим исказом да је Тимотеј, ученик његов, којем ...

About the widows while leafing through the Holy Script

We have recently buried a Serbian woman. At the funeral, which was very large, beside our church singer and me, no more than three Serbs were present. An insignificant person, you would think. I was likely tempted to think that too until I entered the home of one of her sons after the burial. There ...

О сиротама и удовама Свето писмо листајући

Недавно сахранисмо смо једну Српкињу. Осим нашег појца, и мене, на сахрани, која је била прилично велика, није било више од троје Срба. Безначајна нека особа, помислићете. Mожда сам и ја био у искушењу да тако мислим, све док, послије укопа, не одох у кућу једног од њених синова. Ту чух повијест о јунаку, којег ...

About the Commitment to the Will of God

Mt. 19, 16-26 A rich young man approaches Christ with a question: which is a good deed he should do so that he could get eternal life. The Lord reminds him about Moses` commands along with rebuking him for trying to fawn over him, calling him gracious. Christ, too, was thirsty for love and goodness ...

О преданости вољи Божијој

Мт. 19, 16-26 Један богати младић приступи Христу с питањем: које добро да учини па да задобије живот вјечни. Господ га подсјећа на заповијести Мојсијеве и притом благо га прекоријева што покушава да му се улагује, називајући га благим. И Христос је био жедан љубави и доброте и благих људских ријечи. Искрену љубав примао к ...