Repay no one with evil

Through the parable of unforgiving servant (Matthew 18:23-35) our Lord Jesus Christ commands us to forgive in order to be forgiven. He gives us a vivid example so that we might recognize ourselves in it. A certain king and master forgave his servant a huge debt and that servant went out and found one of his ...

Не узвраћајте зло за зло

Господ наш Исус Христос, кроз јеванђељску причу о немилосрдном слузи (Мт. 18, 23-35) тражи од нас да праштамо да би нам опроштено било. Даје нам се упечатљив примјер да бисмо се у њему препознали. Цар, господар, опрости слузи своме велики дуг, а слуга, вративши се, “нађе једнога од својих другара, и ухвати га и стаде ...

Give us this day our daily bread

Give us this day our daily bread
Matthew 14:14:22 We live in dire and difficult times. The uncertainty and insecurity of day-to-day living is great and no one can be impartial to this. Few among us can say that they are secure and that the crisis has no impact on them. In my everyday contact with people I can tell that this ...

Хљеб наш, насушни дај нам данас

Хљеб наш, насушни дај нам данас
Мт. 14, 14-22 Тешка и оскудна времена кроз која пролазимо, велика неизвјесност и несигурност у којој живимо, не остављају нас равнодушним. Мало их је међу нама који за себе могу рећи да су на сигурном и да их криза не погађа и не дира. У свакодневним контактима са људима видим да се ова неизвјесност и ...

Вријеме и невријеме ђавољег мучења

Мт. 8, 28-34 Зар си дошао прије времена да нас мучиш? Сретоше Господа ”два бјесомученика, излазећи из гробова, тако опака да не могаше нико проћи путем оним.” (Мт. 8, 28) Овом опису опаких, ђавоиманих, ђаволима опсједнутих људи, јеванђелист Марко додаје да је један од њих “много пута био свезиван у окове и вериге, па је искидао ...

Have you come here to torment us before the time?

Matthew 8:28-34 “There met Him two demon-possessed men, coming out of the tombs, exceedingly fierce, so that no one could pass that way.” (Matthew 8:28) St. Mark adds to this description of the demon-possessed men and says that one of them “had often been bound with shackles and chains. And the chains had been pulled ...

О свештенству

О свештенству
Мт. 4, 18-23 Свето јеванђеље поставља нас пред велику и чудесну тајну свештенства. У једном човјеку, незнатном и грешном, сучељавају се крајности, тешко појмљиве и обухватљиве људском уму. Он, такав, бива позван у свети и превисоки степен свештенства, да уђе – како читамо у једној молитви на Јелеосвећењу – у онај дио иза завјесе, “у ...

On priesthood

On priesthood
Matthew 4:18-23) Holy Gospel reading places us again and again, before the great and wonderful mystery of priesthood. In one, insignificant and sinful man, two extremes seem to clash. Extremes which are difficult to fathom for the human mind. Such a man is called to the holy and most sublime rank of priesthood, he is ...

Take heed to yourself and to all the flock

(Acts 20 : 6–18 ; 28–36) Usually apostolic readings are directed from priests to the faithful people. The epistle is read so that the faithful people of God may learn and become closer to the Lord. But sometimes, you see, the holy epistle is dedicated to  the shepherds of the Lord’s flock, so that they may ...

Пазите на себе и на све стадо

(Дап. 20, 16-18; 28-36) Обично су апостолска штива усмјерена од свештеника ка вјернима. Апостол се чита да се вјерни народ Божији, поучи и ка Господу усмјери. А видите, Богу хвала, има кад апостол бива, намијењен је нама, пастирима стада Божијег; да се ми опоменемо превелике части у коју смо призвани и још већих обавеза, које смо ...