With the mouth confession is made unto salvation

With the mouth confession is made unto salvation
(Rom. 10: 10) “For with the heart one believes into righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation” (Rom. 10:10) writes St. Paul in his epistle to the Christians in Rome. Before this, the Apostle expounds on a subject that was very common in his day, as it is in ours: what does ...

Устима се исповједа за спасење

Устима се исповједа за спасење
(Рим. 10, 1 – 10) ”Срцем се вјерује за праведност, а устима се исповједа за спасење”, (Рим. 10, 10) пише свети апостол Павле хришћанима римским. Претходно свети Апостол разлаже једну тему, у његово вријеме – а и у наше – врло актуелну: шта је човјеку потребно за спасење. Јер хришћани из Јеврејства, још увијек су, ...

And the hand of the Lord was with them

And the hand of the Lord was with them
Acts 11: 19 – 26; 29 – 30 talks about the first and, by all standards, most fruitful and joyful times of the Church of Christ. It was the time of zeal and flourishing, when all the people who believed were “of one heart and one soul; neither did anyone say that any of the things ...

Pука Господња бијаше с њима

Pука Господња бијаше с њима
Дап. 11, 19-26; 29-30 Апостолско слово слови о првим – и, свакако, најплоднијим и најрадоснијим временима Цркве Христове. То је оно доба полета и раста , када у народа који повјерова бјеше “једно срце и једна душа; и ниједан не говораше за имање да је његово, него им све бјеше заједничко. И благодат велика бјеше ...

Christ comes to the world to save the sinners

Christ comes to the world to save the sinners
Tim. 1, 15-17 Holy apostle Paul visited us with the most joyful message of encouragement and hope. “This saying is trustworthy  and deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners. Of these I am the foremost.”(1. Tim. 1, 15) “For God so loved the world that he gave his only Son, so ...

Христос дође у свијет да спасе грешнике

Христос дође у свијет да спасе грешнике
Тим. 1, 15-17 Свети апостол Павле нас походи нас са најрадоснијом поруком охрабрења и наде. “Истинита је ријечи свакога примања достојна да Христос Исус дође у свијет да спасе грјешнике од којих сам први ја.” (1. Тим. 1, 15) “Јер Бог тако завоље свијет да је Сина Својега Јединороднога да, да сваки који вјерује у ...

The blinds with the blinds (2)

The demons, as the most skilled conman, in countless and unfathomable ways pull people into prelest. “He lies in wait secretly, as a lion in his den; He lies in wait to catch the poor; He catches the poor when he draws him into his net.” (Ps. 10, 9) “There are many who ascended into ...

Слијепци са слијепцима (2)

…”Када због гордости презиру друге, лоше се изражавају о њима, држе за себе да су достојни, по своме мишљењу, да буду пастири оваца и учитељи њихови, наликујући на слепца који би да покаже пут другим слепцима.” Св. Игњатије Брјанчанинов Безбројни су и неистраживи начини на који демон, највјештији преварант, људе прелашћује. ”Сједи у потаји као ...

The Blind with the Blind (1)

The Blind with the Blind (1)
…”when they, because of their pride, have contempt for others, speak poorly of them, yet keep that they are worthy, in their mind, to be pastors to the sheep and their teachers, they resemble a blind man wishing to show they way for other blind men.” St. Ignatius Bryanchaninov Perhaps the title is slightly harsh, ...

Слијепци са слијепцима (1)

Слијепци са слијепцима (1)
…”Када због гордости презиру друге, лоше се изражавају о њима, држе за себе да су достојни, по своме мишљењу, да буду пастири оваца и учитељи њихови, наликујући на слепца који би да покаже пут другим слепцима.” Св. Игњатије Брјанчанинов Можда је наслов помало опор, али ја тако доживљавам једну групу људи који се издвајају и ...