Christ comes to the world to save the sinners

Christ comes to the world to save the sinners
1. Tim. 1, 15-17 Holy apostle Paul visited us with the most joyful message of encouragement and hope. “This saying is trustworthy and deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners. Of these I am the foremost.” (1. Tim.1, 15) “For God so loved the world that he gave his only Son, so ...

Христос дође у свијет да спасе грешнике

Христос дође у свијет да спасе грешнике
Тим. 1, 15-17 Свети апостол Павле нас походи нас са најрадоснијом поруком охрабрења и наде. “Истинита је ријечи свакога примања достојна да Христос Исус дође у свијет да спасе грјешнике од којих сам први ја.” (1. Тим. 1, 15) “Јер Бог тако завоље свијет да је Сина Својега Јединороднога да, да сваки који вјерује у ...

Saint Sava

Saint Sava
Everything that I would tell you about Saint Sava, has already been told and it has been told in a better way. If only it had been carved in stone, memorized and done. However, I will tell you about Saint Sava in a way that is unusual and that describes him to be like we ...

Свети Сава

Свети Сава
Све што бих вам о Светом Сави рекао, све је то прије, и боље, казано. Камо среће да је уклесано, запамћено и учињено. Ипак, говорећу вам о Светом Сави онако како се о њему обично не говори и какав би нам данас, да је какве среће да је са нама, ваљао, да нас из ове ...

Obedience to the Church (2)

We fight against the wrong theory of the Roman Pope’s infallibility. Are we going to say that a mortal man, at one moment raised by the Church to, for him, unbearable heights, that this man does not undergo any controls; that he is unerring just by the fact that he is the bishop? The Holy ...

Послушност Цркви (2)

Ми се боримо против настраног учења о папској непогрешивости; хоћемо ли да кажемо да један смртни човјек, којег је Црква, у једном моменту, уздигла у за њега неподношљиве висине, да тај човјек не подлијеже никаквој и ничијој контроли; да је самим тим што је епископ – непогрешив? Свети апостол Павле нас учи да и епископ, ...

Obedience to the Church (1)

Obedience to the Church (1)
The God-preserved Diocese of Canada and we, the local priests, have been exposed to terrible shocks and stresses for months now. Something that had never happened before was occurring in our very own home and, alas, is still going on in this eparchy of the Serbian church. Harsh words and have been thrown around, and ...

Послушност Цркви (1)

Послушност Цркви (1)
Богоспасавана Епархија канадска, и ми, свештеници њени, мјесецима смо изложени страшним потресима и стресовима. У овој епархији Српске Цркве збивало се и, нажалост, још увијек се збива нешто до сада небивало. Падале су и падају оловно тешке ријечи и оптужбе. Премного неукусних лажи изливено је по нама и та мутна бујица за собом оставља неизбрисиве ...

Christmas – the Orthodox way

Christmas – the Orthodox way
It has begun to freeze outside, brothers and sisters, it’s already snowing here and there, shop signs flashing and luring – yes, Christmas is closing in. Long before Christmas Day, the oversweet, so called Christmas carols start appearing on TV, then they start throwing piles of all kinds of flyers and leaflets at us – ...

Божић – право-славље

Божић - право-славље
Први мразеви су пали, браћо и сестре, ту и тамо и сњегови први, на све стране рекламе бљеште и маме – значи, приближава се Божић. Надуго прије Божића на телевизији се почну појављивати сладуњаве, тобожње, божићне мелодије, потом нас почну обасипати папирима и папирићима  реклама разних; да би се народ предао грозничавом и хистеричном трагању ...