Finding out what is acceptable to the Lord

(Eph. 5: 9–19) “Finding out what is acceptable to the Lord” (Eph. 5:10) says the holy Apostle Paul in his epistle to the Ephesians. Of the Christians in Rome, he asks, “do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good ...

Истражујте што је угодно Господу

Еф. 5, 8 – 19 “Истражујте што је угодно Господу” (Еф. 5, 10), вели свети апостол Павле у својој Посланици хришћанима Ефеса.  А хришћане римске савјетује свети Апостол да се не саображавају вијеку овоме него да се преображавају, дакле, мијењају, “обновљењем ума свога, да искуством познају “шта је добра и угодна и савршена воља Божија.” ...

Lest we drift away

Lest we drift away
(Heb. 2:1) “Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away,” says the holy Apostle Paul (Heb. 2:1). Christ’s followers have always been under attacks of every kind and, as you know, it is no different today, nor will it be any different or better tomorrow. ...

Пазимо да не отпаднемо

Пазимо да не отпаднемо
(Јевр. 2,1) “Због тога морамо веома пазити на оно што чусмо да не скренемо”, (Јевр. 2, 1) опомиње нас свети апостол Павле. Јер, одувијек је на Христове сљедбенике свако насртао, а ни данас – као што знате и видите – није ништа боље ни дркчије, као што се ни сутра ништа набоље промјенити неће. Милиони ...

Are we the good earth for the seed of God?

Are we the good earth for the seed of God?
Luke 8:5-15 We have the parable of the sower and the seed before us. It is easy to understand and, lest there be no doubts and misunderstandings, the Lord even provided us with an explanation. “A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was ...

Да ли смо добра земља за сјеме Господње

Да ли смо добра земља за сјеме Господње
Лк. 8, 5-15 Пред нама је јеванђељска Прича о сијачу и сјемену. (Лк. 8, 5-15) Она је јасна за разумијевање, а Господ нам је још своје разјашњење дао. Да сумње не буде и изговора да нема. Изађе сијач да сије сјеме своје, и кад сијаше, једно паде крај пута, и погази се, и птице небеске ...

All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution

All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution
(2 Tim. 3:12) We often wonder where God’s justice is, since human justice is clearly missing in the world. The reason for this is that we often see criminals and impostors, evildoers of every kind, seemingly living a peaceful and easy life and showered with endless attention and respect. On the other hand, we find ...

Сви који хоће да живе побожно у Христу Исусу биће гоњени

Сви који хоће да живе побожно у Христу Исусу биће гоњени
(2. Тим. 3, 12) Често се питамо, гдје се дену правда Божија, кад већ људске ионако нема, јер гледамо варалице и криминалце, најординарније злочинце, како, рекло би се, мирно и лагодно живе, како их људи, са свих страна, пажњом и респектом обасипају и чини се да им краја нигдје нема. А честит, сирот, човјек муку ...

Without me you can do nothing

Without me you can do nothing
Luke 5:1-11 “Without Me you can do nothing,” (John 15:5) says our Lord. “The Lord never spoke in hyperboles. No words have ever been spoken with a greater measure than His. Therefore, when He says that without Him we can do nothing, then this should be taken literally. He is referring to good, not to ...

Без мене не можете чинити ништа

Без мене не можете чинити ништа
“Без мене не можете чинити ништа”, (Јн. 15, 5) говори нам Господ наш. ”Господ наш није имао обичај да говори преувеличано. Ничије речи у свету нису одмереније од Његових. Па када Он каже, да ми без Њега не можемо чинити ништа, онда то тако треба буквално разумети и примити. Он говори овде о добру а ...