Љуби Господа Бога и ближњега свога

Мт. 22, 34-46 Временом се и ријечи хабају, губе свој садржај и значење. Као и свему другоме, и томе смо ми, људи, криви. Гдје год је људска нога крочила, чега год да смо се својим рукама дотакли, свему смо, на неки начин, покварили сјај и љепоту. Тако смо, злоупотребљавајући ријечи, искривили и њихову чистоту. Христос ...

Love God and your neighbor

Matthew 22:34-46 Words, with time, become used up, they lose their meaning and their content. As with everything else, it is the fault of us humans. Wherever we have set foot, whatever we have touched with our hands, we have managed to darken the beauty and the splendor of many things. By abusing words, we ...

Let all that you do be done with love

Let all that you do be done with love
(1 Cor. 16 : 13 – 24) We heard the words that the holy Apostle Paul addressed to the Christians in Corinth. The Apostle exhorts his brethren, since they knew about Stephanas and his household that he was one of the best among them, to acknowledge him as such and to submit to him. Not ...

Све да вам буде у љубави

Све да вам буде у љубави
1. Кор. 16, 13-24 Чујемо ријечи светог апостола Павла, упућене хришћанима грчког града Коринта. И надаље, апостол моли браћу, да, пошто знају ко је и какав је један од њих, Стефанин, да је он међу првима и најбољима у цијелој области, они остали треба да га признају за таквог, да га слушају и покоравају му ...

Не ја него благодат Божија

Не ја него благодат Божија
1. Кор. 15, 1-11 Свети апостол Павле, у својој Првој посланици Коринћанима, 15. глави, ставља пред хришћане коринтске своје апостолство – свештени свој призив -на провјеру. Критериј који је свети Апостол тада поставио, као доказ свога апостолства, валидан је и сада као и онда. Благодат Божија је једино мјерило које се узима при процјени да ...

Not I, but the grace of God

Not I, but the grace of God
(1 Cor. 15 : 1 – 11) In chapter 15 of his first epistle to the Corinthians the holy Apostle Paul puts his apostolic and priestly calling to the test before the Christians of Corinth. The criteria that St. Paul set then as a basis for priesthood is still valid today. The grace of God ...

Ако неко разара храм Божији, разориће њега Бог

1. Кор. 3, 9-17 “Не знате ли да сте храм Божији и да Дух Божији обитава у вама? Ако неко разара храм Божији, разориће њега Бог; јер је храм Божији свет, а то сте ви”, (1. Кор. 3, 16-17) вели свети апостол Павле. И да не би било сумње, под храмом Божијим, апостол Павле подразумијева наша ...

If anyone defiles the temple of God, God will destroy him

(1 Cor. 3 : 9–17) “Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple are you,” says St. Paul. (1 Cor. 3:16-17). And to cast ...

Repay no one with evil

Through the parable of unforgiving servant (Matthew 18:23-35) our Lord Jesus Christ commands us to forgive in order to be forgiven. He gives us a vivid example so that we might recognize ourselves in it. A certain king and master forgave his servant a huge debt and that servant went out and found one of his ...

Не узвраћајте зло за зло

Господ наш Исус Христос, кроз јеванђељску причу о немилосрдном слузи (Мт. 18, 23-35) тражи од нас да праштамо да би нам опроштено било. Даје нам се упечатљив примјер да бисмо се у њему препознали. Цар, господар, опрости слузи своме велики дуг, а слуга, вративши се, “нађе једнога од својих другара, и ухвати га и стаде ...