Славa

Славa
О јединствено српском обичају, СЛАВИ, писано је пуно, и на све стране. Ја намјеравама да се ограничим на најучесталије неспоразуме и погрјешна схватања о слави. Најчешће се чује  да неко не слави јер му отац “није предао славу“. То је потпуно погрешно схватање, највјероватније, преостало из времена тзв. задруге, када се живјело заједно, у задрузи, ...