Кo шкрто сије, шкрто ће и жњети

Кo шкрто сије, шкрто ће и жњети
2. Кор. 9, 6-11 Ријечи светог апостола Павла да “ко шкрто сије, шкрто ће и жњети, а који с благословом сије, са благословом ће и жњети” (2. Кор. 9, 6) – о драговољном давању – подстичу ме на размишљање о нама и неумитним неким поређењима, која из тих размишљања проистичу. Ми смо – како и ...

He who sows sparingly will also reap sparingly

He who sows sparingly will also reap sparingly
2 Cor. 9 : 6–11 These words by St. Paul: “He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully” (2 Cor. 6:6) are about voluntary giving. They inspire me to think about us and to make some unavoidable comparisons. We Serbs are a rather strange people, and ...

Chastise but also comfort

Chastise but also comfort
(1 Cor. 4 : 9–16) Believe it or not, brothers and sisters, I think of the holy Apostle Paul as though he were our contemporary, a man I might run into around the corner, if only I went looking for him. Not a single word he wrote or inspired others to write, is excessive. Generation ...

Покарај али и утјеши

Покарај али и утјеши
(1. Кор. 4, 9-16) Светог апостола Павла доживљавам, вјерујте ми, као да је наш савременик; човјек којег бих срео иза првог угла, чини ми се, ако бих само пошао да га тражим. Ни једна једина ријеч, његовом руком написана, или на писање подстакнута, није од сувишка и није сувишна. У свакој његовој мисли генерације и ...

Come out from among them and be separate

Come out from among them and be separate
(2 Cor. 6 : 16 – 7 : 1) In his epistle to the Christians in Corinth, St. Paul sets the example of the Old Testament Prophets and uses their words to warn his contemporaries. “Come out from among them and be separate, says the Lord, do not touch what is unclean and I will ...

Изиђите из њихове средине и одвојте се

Изиђите из њихове средине и одвојте се
2. Кор. 6, 16 – 7, 1 Обраћајући се хришћанима коринтским, свети апостол Павле, браћо и сестре, призива старозавјетне пророке себи за потпору и њиховим опоменама опомиње савременике своје. “Изиђите из њихове средине и одвојте се, говори Господ, и не дохватајте се нечистог и ја ћу вас примити, и бићу вам отац, и ви ћете ...

Be content with such things as you have

Be content with such things as you have
Heb. 13: 7–16 In these grey November days I often find myself in a somber mood and troubled thoughts. There was a time when mornings dawned bright and cheerful, full of curiosity and joyful expectation but these days, I feel as though I am waking up more tired than when I had gone to sleep ...

Будите задовољни оним што имате

Будите задовољни оним што имате
1.Тим. 6, 8 У ове тмурне, новембарске, дане затекнем себе често у некаквом незадовољству и тегобним мислима. Некад су ми јутра освањивала ведра и радосна, пуна знатижеље и радосног ишчекивања, а сад ми се често чини да се уморнији дижем него што сам претходне ноћи на починак пошао. Ништа ми се не да и мало ...

Never in despair (2 Cor. 4 : 8) – On depression

Never in despair (2 Cor. 4 : 8) - On depression
In his apostolic message St. Paul touches upon a painful subject, something that wreaks havoc in many lives and makes them miserable: depression. In the past no one paid much attention to this illness as it often appeared slowly and imperceptibly, only to press its victim hard under its burden, but it was also known ...

Свачим смо угњетавани, али не потиштени (2. Кор. 4, 8) О депресији

Свачим смо угњетавани, али не потиштени (2. Кор. 4, 8) О депресији
Својом апостолском поруком свети апостол Павле дотиче се једне наше муке која многе од нас често саплиће и живот нам загорчава. То је депресија. Тој бољки – жалцу у души човјечијој – није се нека нарочита пажња придавала па се могло и дешавати да се теретом својим на човјека неосјетно свали и тако, неосјетно, са ...