Православно поимање полности

Православно поимање полности
Умртвите удове своје: блуд, нечистоту, страст, злу похоту и лакомство, што је идолопоклонство (Кол. 3, 4-11) Ријечи, трезвене и опомињујуће, из 3. главе Павлове Посланице хришћанима града Колоса, довољна су нам храна душе не за један дан, мјесец или годину, него за читав живот наш. Сама ријеч Апостолова да је Христос живот наш (Кол. 3, ...

The Orthodox Concept of Gender

The Orthodox Concept of Gender
“Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:” (Col.3:5) The message; sober and cautionary, comes from St. Paul’s message to the head of the Christians in the city of Colossae, in Colossians Chapter 3;  “is ample food for the soul not just for ...

Care of Church Properties

Care of Church Properties
Question relating to the manner of acquisition of Church property often strike us with their timeliness. In fact, for many of us, much about this sphere is unclear; indeed for some of us is so because we do not wish to have these questions clarified for us. Things are, to a large degree, complicated by ...

Брига о црквеним добрима

Брига о црквеним добрима
Питања везана за начин стицања и располагања црквеном имовином, врло често нас притишћу својом актуелношћу. Чињеница је да нам многима што шта из ове области није јасно; некима између нас и зато што сами не желе да им се та питања разјасне. Ствари се, у приличној мјери, компликују у судару нашег, православног, поимања ове проблематике ...

I will not be brought under the power of any thing

I will not be brought under the power of any thing
(1 Cor. 6 : 12-20) Through the words of the Apostle the Church instructs us to be moderate and chaste in all things.  “All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any” (1 Cor. 6:12). ...

Не дам да ишта овлада мноме

Не дам да ишта овлада мноме
1. Кор. 6, 12 – 20 Црква нас, кроз слово Апостолово, упућује на мјеру и трезвеност у свему. “Све ми је дозвољено, али све не користи – вели свети апостол Павле. Све ми је дозвољено али не дам да ишта овлада мноме.” (1. Кор. 6, 12) Ово мудро Апостолово упутство добра је прилика да сами ...

Thou shall not commit adultery

Thou shall not commit adultery
(1 Cor. 6: 12-20) The reading from the Holy Gospel on the Sunday of the Prodigal Son fills us with joy of the good news that that the Lord, in His tender mercy, will take into His fatherly embrace all those who repent and restore their former glory. I am going to draw both my ...

Не чини прељубе

Не чини прељубе
1. Кор. 6, 12-20 Свето јевенђеље Недјеље о блудном сину орадошћује нас благом вијешћу да ће Господ благом руком помиловати сваког покајаног човјека, примити га у свој очински загрљај и вратити му славу и достојанство које му је назначио. Ја желим да приклоним и своју и вашу пажњу Апостоловим ријечима опомене и укора, да крајње ...

The Apostle drove out the spirit of divination from her

The Apostle drove out the spirit of divination from her
(Acts 16 : 1 6–34) Holy epistle encourages us to think about something we do not think of very often, something we do not consider an important or serious issue. I am referring to soothsaying, fortune telling, magic, etc. Many of us, after finishing our cup of coffee, half jokingly, half seriously turn the cup ...

Aпостол изгна духа погађачког из ње

Aпостол изгна духа погађачког из ње
Дј. ап. 16, 16-34 Свети апостол подстиче нас на размишљање о нечему о чему ми не размишљамо често или што ми не сматрамо сувише важном и озбиљном ствари. Ријеч је о врачању, бајању, мађијању и томе сличном. Многи од нас полушаљиво, полуозбиљно, послије испијене кафе, преврну шољицу да им неко “погледа”. Ријетки су међу нама ...