Turbanization of Serbs

Turbanization of Serbs
“Do not listen to turbo-folk- die of natural causes”-Belgrade graffiti. I find myself in a very awkward situation when I need to write about something I do not like and I do not truly understand. And that something, that I do not like and do not understand, torments me, haunts me and disturbs me. It ...

Турбанизација Србаља

Турбанизација Србаља
“Не слушај народњаке – умри природном смрћу.” (Београдски графит) Налазим се у врло незгодној ситуацији да пишем о нечему што не волим и у што се не разумијем најбоље. А то што не волим, и у што се добро не разумијем, мучи ме, прогања и већ дуго времена мира ми не даје. То је оно ...

St. Prophet Elijah

St. Prophet Elijah
Preach, reprove, correct, and encourage (2 Tim 4:2) Many object-and sometimes I suspect they might be right- that I am very strict and negative; that I always object and criticize and give negative examples and that I never come before my people with praise. Once, one of my parishioners- now my former parishioner-told me what ...

Свети Пророк Илија

Свети Пророк Илија
Проповједај, покарај, запријети, утјеши (2. Тим. 4, 2) Приговара ми се, а и сам се понекад у сумњу дам да су, можда, у праву – да сам у својим текстовима много строг и негативан; стално нешто приговарам и замјерам, негативне примјере износим па никад са некакавом хвалом пред народ да изађем. Једном приликом, моја једна ...

О екуменизму с неке друге стране

О екуменизму с неке друге стране
У задње вријеме – Боже, да ли су ово, заиста, задња времена – видимо наше црквене великодостојнике како широм ове грешне планете ходе;  састају се, сједе са других фела вјерских великодостојницима;  грле се и цјелују; резолуције разне састављају па потписују; по свијету ходе и разни нам свијет у земљу Србију доводе  – све у име ...

On Ecumenism from Another Point of View

On Ecumenism from Another  Point of View
Recently  we  see our church dignitaries parade all over this sinful planet walk, meet , sit with other religious dignitaries; hug and osculate; draw up and sign various resolutions; walk all over the world and bring various people to Serbia – and this, all in the name of Christian love and unity. It is not ...

There is neither male nor female

There is neither male nor female
(Gal 3: 23–29) In the epistle to the Christians on Galatia the holy Apostle Paul teaches us about the equality of all mankind before the Lord. “There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus” (Gal. 3:28), he ...

Нема више мушког ни женског

Нема више мушког ни женског
Гал. 3, 23-29 Свети апостол Павле одјељком из његове Посланице хришћанима Галатије, учи нас о једнакости свију пред Господом. “Нема више Јудејца ни Јелина, нема више роба ни слободнога, нема више мушког ни женског, јер сте ви ви један (човјек) у Христу Исусу”, (Гал, 3, 28) вели он. “Нема више мушког ни женског”, речено је, ...

Their clothes say, to God not to pray

Their clothes say, to God not to pray
Since I was a child, with fear and sigh, I listened to the beautiful spiritual, religious song, dedicated to the Holy Mother of God, in which we pray to our dearest Lady who always protected us, to give us protection, but now, “lo, the people decline.” The song  names various misdeeds of the people – ...

Хаљине им говоре да се Богу не моле

Хаљине им говоре да се Богу не моле
Још док дијете бијах, са страхом и уздахом, слушао сам прелијепу духовну, богомољачку пјесму, посвећену Пресветој Богородици, којом се Богомати премила, која нас је увијек штитила, моли да нас заштити и сада, “ево народ пропада”. Кроз пјесму се набрају разне неподопштине народне -(“Оставише људи пост, преко пакла паде мост, што је к небу водио, док ...