About Self Defence

Be not ye afraid of them: remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses. (Neh 4:14 (KJV) There was an unfortunate event in our community that happened recently: one of our man, better to say, one of our child, in ...

Бранити себе и своје

„Помените Господа великога и страшнога, и бијте се за браћу своју, за синове своје и кћери своје, за жене своје и куће своје.“ (Нем. 4, 14) Прије извјесног времена, у нашој заједници, десио се немио догађај: наш човјек, дијете наше, у самоодбрани, и бранећи породицу своју, у својој кући, убио је лопова, провалника. Пролио је ...

On human sexuality and God’s Law

On human sexuality and God's Law
Holy Church celebrates the Conception of Saint John the Baptist. Again and again this festal day prompts reflections that inevitably yield a gentle thought about how comprehensive our Holy Church is in its understanding of sexuality and human nature. By celebrating the Conception of Saint John the Baptist, we really celebrate the arrangement of this ...

О полности људској и Божијем закону

О полности људској и Божијем закону
Света Црква посветила је празнику зачећа светог Јована Крститеља. Увијек и поново, овај ме празник наводи на размишљање из којих неумитно произилази блага мисао, како је наша света Црква широка у своме схватању полности и људске природе. Славећи зачеће светог Јована Крститеља слави се, уствари, устројство овог лијепог Божијег свијета и дубоки људски порив за ...

Women in Church and society

“Who can find a virtuous woman, because she is far more worthy than a pearl” (Proverbs 31, 10). “And, whoever found that woman has found good and obtained the favour of the Lord”(Proverbs 18, 22). “A good woman is God’s gift. A home and property is inherited from fathers, and a prudent wife is a ...

Жена у цркви и друштву

“Ко ће наћи врсну жену јер вриједи више него бисер”, (ПрС. 31, 10) вели се у Светој књизи. И ко је нашао такву жену, “нашао је добро и добио љубав од Господа”. (ПрС. 18, 22) Добра жена је Божији дар. “Кућа и имање наслеђује се од отаца; а од Господа је разумна жена.” (ПрС. 19, ...

What you do not do, others will

What you do not do, others will
Early last week a top news stories on CBC truly hit my nerve. In mid-January a group of 30 Islamic terrorists captured an Algerian oil refinery and held its workers hostages. Algerian Special Forces intervened and the outcome was tragic: more than 70 people died, including 29 terrorists. When the attack took place, the terrorists ...

Што ти не чиниш, други ће учинити

Што ти не чиниш, други ће учинити
Почетком априла мјесеца ове, 2013. године, ударана вијест Си Би Си-ја, заиста, као да ме је маљем ударила.Ево о чему се ради: Ако се сјећате, средином јануара ове године, група од око 30 исламских терориста, пуна четири дана држала је као таоце раднике једне алжирске рафинерије нафте. Специјалне алжирске снаге су интервенисале. Коначни резултат ове ...

Fear the Lord; do not kill the innocent and unprotected

Fear the Lord; do not kill the innocent and unprotected
My sad and dreary thoughts and contemplations began before the holiday of the birth of our Most Holy and Cherished Mother of God; Holy Mary. The words “giving birth” began swirling within the depth of my soul and have me partaking in the fates of those dear and known to me, and to the people ...

Бој се Бога, не убиј невино и незаштићено

Бој се Бога, не убиј невино и незаштићено
Ова моја, тужна и туробна, размишљања настала су пред празник Рођења Пресвете Владичице наше и Богородитељке, Приснодјеве Марије. Ријеч: “рађање”, и сва могућа њена значења и варијације, почела је некако да се ковитла мојом душом и да ме одводи судбинама мојих знаних и драгих, и самом народу којем припадам. Ових, несрећнијех од несрећних, мјесеци пратимо ...