Care of Church Properties

Care of Church Properties
Question relating to the manner of acquisition of Church property often strike us with their timeliness. In fact, for many of us, much about this sphere is unclear; indeed for some of us is so because we do not wish to have these questions clarified for us. Things are, to a large degree, complicated by ...

Брига о црквеним добрима

Брига о црквеним добрима
Питања везана за начин стицања и располагања црквеном имовином, врло често нас притишћу својом актуелношћу. Чињеница је да нам многима што шта из ове области није јасно; некима између нас и зато што сами не желе да им се та питања разјасне. Ствари се, у приличној мјери, компликују у судару нашег, православног, поимања ове проблематике ...

I will not be brought under the power of any thing

I will not be brought under the power of any thing
(1 Cor. 6 : 12-20) Through the words of the Apostle the Church instructs us to be moderate and chaste in all things.  “All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any” (1 Cor. 6:12). ...

Не дам да ишта овлада мноме

Не дам да ишта овлада мноме
1. Кор. 6, 12 – 20 Црква нас, кроз слово Апостолово, упућује на мјеру и трезвеност у свему. “Све ми је дозвољено, али све не користи – вели свети апостол Павле. Све ми је дозвољено али не дам да ишта овлада мноме.” (1. Кор. 6, 12) Ово мудро Апостолово упутство добра је прилика да сами ...

Thou shall not commit adultery

Thou shall not commit adultery
(1 Cor. 6: 12-20) The reading from the Holy Gospel on the Sunday of the Prodigal Son fills us with joy of the good news that that the Lord, in His tender mercy, will take into His fatherly embrace all those who repent and restore their former glory. I am going to draw both my ...

Не чини прељубе

Не чини прељубе
1. Кор. 6, 12-20 Свето јевенђеље Недјеље о блудном сину орадошћује нас благом вијешћу да ће Господ благом руком помиловати сваког покајаног човјека, примити га у свој очински загрљај и вратити му славу и достојанство које му је назначио. Ја желим да приклоним и своју и вашу пажњу Апостоловим ријечима опомене и укора, да крајње ...

The Apostle drove out the spirit of divination from her

The Apostle drove out the spirit of divination from her
(Acts 16 : 1 6–34) Holy epistle encourages us to think about something we do not think of very often, something we do not consider an important or serious issue. I am referring to soothsaying, fortune telling, magic, etc. Many of us, after finishing our cup of coffee, half jokingly, half seriously turn the cup ...

Aпостол изгна духа погађачког из ње

Aпостол изгна духа погађачког из ње
Дј. ап. 16, 16-34 Свети апостол подстиче нас на размишљање о нечему о чему ми не размишљамо често или што ми не сматрамо сувише важном и озбиљном ствари. Ријеч је о врачању, бајању, мађијању и томе сличном. Многи од нас полушаљиво, полуозбиљно, послије испијене кафе, преврну шољицу да им неко “погледа”. Ријетки су међу нама ...

There is no partiality with God

There is no partiality with God
(Rom. 2 : 10 – 6) The words of St. Paul addressed to the Romans, in its second chapter warns and instills fear in us, but also gives us hope in the belief that there is a higher form of justice than the one in this world and that God sees every individual, every nation ...

Бог не гледа ко је ко

Бог не гледа ко је ко
Рим. 2, 10-16 Текст из Павлове Посланице Римљанима, 2. глава, опомиње нас,  и страши, ако хоћете, али, у исто врјеме, храбри и снажи у увјерењу да постоји виша Правда од наше (не)људске и да Бог, све народе и племена, и сваког човјека на Земљи, гледа друкчијим очима него што ми, једни друге, гледамо и суди ...