Through Faith Subdued Kingdoms

Through Faith Subdued Kingdoms
In my sermons I touch on topics and dilemmas that are of outmost importance to us, attempting to find answers to questions we face in our daily lives, in God’s Holly Scriptures. For more videos please visit www.prijateljboziji.com/

Вјером побједише царства

Вјером побједише царства
У својим проповједима дотичем се тема и дилема које се нас највише тичу и покушавам да кроз Свето слово Божије изнађем одговоре на питања која живот пред нас, данас, поставља. За више видеа Проте Томића посјетите веб-сајт „Пријатељ Божји“

Holy Bishop Varnava Nastic

Holy Bishop Varnava Nastic
I have to admit the awareness that I had known, seen, and for a brief period of time, felt the same warmth of God’s sunlight and breathed the same air with a saint of Serbian origin fills me with joy and pride. I kissed his right hand and took away a gentle look of his ...

Свети Владика Варнава Настић (12.нов. / 31. окт.)

Свети Владика Варнава Настић  (12.нов. / 31. окт.)
Испуњава ме радошћу, и поносом, морам да признам, сазнање да сам познавао, виђао, и, кратко вријеме, исту топлоту свјетлости сунца Божијег осјећао, и ваздух исти удисао  са једним светитељем, и то, светитељем из рода нашег, српског. Десницу сам му цјеливао и благи поглед очију његових са собом понио. То је Свети Владика Варнава Хвостански Исповједник ...

The Will Of God: Lawful Marriage

The Will Of God: Lawful Marriage
There will be a word about homosexuals, or whatever they are called, and for many reasons. All of the media outlets, for years now and consistently, as if this world does not consist of any normal persons, but only this small group of individuals, and if all other important world issues have been solved, homosexual themes are ever so present, ...

Воља Божија: Законит брак и рађање дјеце

Воља Божија: Законит брак и рађање дјеце
Дакле, биће ријеч о хомосексуалцима, или како их год звали, и то поводима многим. Сва медија одреда, годинама, упорно, као да на овоме свијету ни једног нормалног човјека нема, него само они, и као да су сви проблеми свијета ријешени, обасипа темама хомосексуалним, и, углавном, тако да би смо ненормално за нормално прихватити морали. Зато, ...

Lord Jesus Christ’s Judgement Day

Lord Jesus Christ’s Judgement Day
We customarily describe this day as “terrible court/judgement”. That description is nearly exact, because it would indeed be the last day of judgement, and for some; in trepidation would they face the court of our Lord. It would be evident that for the righteous, this fearful judgement day of the Lord’s would not dismay them. ...

Ваља нам се јавити на суду Христовом

Ваља нам се јавити на суду Христовом
Ми смо уобичајили да Христов Други долазак и суд називамо “Страшни суд”. Тај назив је утолико тачан што ће посљедњи, Божији, суд за многе од нас бити, заиста, страшни. Јасно је да нема разлога да он за праведнике буде страшан. Каже се у Светом писму: “А када дође Син Човјечији у слави својој и сви ...

Diaspora

Diaspora
I addressed the International conference of the young leaders that took place at the end of March 2010 in Toronto. This impressive assembly dealt with the question of the position of the Serbs in a global context. The topic of my presentation was: How to preserve the national identity in the process of globalization.  

Pacejaњe

Pacejaњe
Говорио сам на Интернационалној конференцији младих лидера, одржаној крајем марта 2010. године у Торонту. Овај импозантан скуп бавио се питањем положаја Срба у глобалном контексту. Тема мога слова је била: Како сачувати национални идентитет у процесу глобализације.