Lord Jesus Christ’s Judgement Day

Lord Jesus Christ’s Judgement Day
We customarily describe this day as “terrible court/judgement”. That description is nearly exact, because it would indeed be the last day of judgement, and for some; in trepidation would they face the court of our Lord. It would be evident that for the righteous, this fearful judgement day of the Lord’s would not dismay them. ...

Ваља нам се јавити на суду Христовом

Ваља нам се јавити на суду Христовом
Ми смо уобичајили да Христов Други долазак и суд називамо “Страшни суд”. Тај назив је утолико тачан што ће посљедњи, Божији, суд за многе од нас бити, заиста, страшни. Јасно је да нема разлога да он за праведнике буде страшан. Каже се у Светом писму: “А када дође Син Човјечији у слави својој и сви ...

Diaspora

Diaspora
I addressed the International conference of the young leaders that took place at the end of March 2010 in Toronto. This impressive assembly dealt with the question of the position of the Serbs in a global context. The topic of my presentation was: How to preserve the national identity in the process of globalization.  

Pacejaњe

Pacejaњe
Говорио сам на Интернационалној конференцији младих лидера, одржаној крајем марта 2010. године у Торонту. Овај импозантан скуп бавио се питањем положаја Срба у глобалном контексту. Тема мога слова је била: Како сачувати национални идентитет у процесу глобализације.

Protection of our Most Holy Theotokos

Protection of our Most Holy Theotokos
On the day of the Protection of our Most Holy Lady Theotokos, it is already cold around us. Dark rainy clouds are hanging above us and are coming down on our heads. Icy cold winds started blowing and are threatening to penetrate to our bones. We truly need warm, woolen clothes to protect us and ...

Заштити нас, Пресветa Богородице!

Заштити нас, Пресветa Богородице!
На дан Покрова Пресвете Богородице, већ је хладно око нас. Тамни кишни облаци надвили се над нама и спустили се до тјемена глава наших. Вјетрови ледени почели да дувају и пријете да продру до самих костију. И заиста нам је потребно топло, вунено одијело да обучемо, да се заштитимо и закрилимо, и главе своје покријемо. ...

Who is beloved by God is also admonished

Who is beloved by God is also admonished
Standing by the bed of a sick person, very often I hear his weeping: “Why is this abomination happening to me; what have I done, and what sin against God have I committed to deserve this torture?” Feeling, with every single atom of my heart, the empathy with the ill, there is no other way ...

Kога љуби Господ онога и кара

Kога љуби Господ онога и кара
Стојећи крај одра болесна човјека, често чујем његов вапај: “Зашто баш мени да се ово деси; чиме сам ја Богу тако згријешио да ме на овакве муке стави?” Саучествујући до посљедњег атома свога срца са болесником, ја немам друге него да му узвратим, директно и јасно: “Зато што те Бог воли; зато што те Бог ...

Be Watchful

Be Watchful
In my sermons I touch on topics and dilemmas that are of outmost importance to us, attempting to find answers to questions we face in our daily lives, in God’s Holly Scriptures.   For more videos please visit www.prijateljboziji.com/

Пазимо да не скренемо

Пазимо да не скренемо
У својим проповједима дотичем се тема и дилема које се нас највише тичу и покушавам да кроз Свето слово Божије изнађем одговоре на питања која живот пред нас, данас, поставља. За више видеа Проте Томића посјетите веб-сајт „Пријатељ Божји“