The Unbaptized and Church

The Unbaptized and Church
Many topics and dilemmas that once were far beyond our sight are catching up and coming down on us with their currency. Older pastoral generations, in their time, could save themselves, in their contacts with their parishioners, from at least one question that nowadays we cannot avoid in any way.  In the old days, whoever ...

Некрштени и Црква

Некрштени и Црква
Много тема и дилема, које су некад биле далеко од наших видокруга, сада нас стижу и притишћу својом актуелношћу. Старије свештеничке генерације, у своје вријеме, у контактима са својим парохијанима, могли су себи да уштеде бар једно питање, које ми, у данашња времена, никако не можемо избјећи. Некада, ко би год приступио свештенику за било ...

The Earth is the Lord’s and all its Fullness

The Earth is the Lord’s and all its Fullness
On the metropolitan streets of this world we will see people with masks on their faces or linen over their mouths. When passing alongside the forest of Europe and America the “lungs” of the nearby cities, one sees a sad picture of dried up leaves yellowed even before they could turn green finished of a ...

Господња земља и ми на њој

Господња земља и ми на њој
Посљедње ријечи које заостану за мртвим човјеком, кад се његов ковчег земљом загрне, овако гласе: “Господња је земља и што год је у њој, васељена и све што живи на њој”. (Пс. 24, 1) Та мисао, да све што је створено припада Створитељу, честа је у Светом писму. “Твоје је небо и Твоја је земља”, ...

Saint Nicholas

Saint Nicholas
Identity and essence of Saint Nicholas is true Christian love and Christian virtue of mercy, fortified and proven with sacrifices. Love and mercy-that is Saint Nicholas. Therefore, to talk about Saint Nicholas means to talk about Christian virtue of mercy. I tell you, Saint Nicholas is, to our knowledge of him and to Christian church ...

Свети Никола

Свети Никола
Кад нам мисли о Светом Оцу Николи у срце дођу, онда их усредсређујемо на ону суштину која карактерише и означава овог великог светитеља Христовог. А његово означење и суштина његова је: права хришћанска љубав и жртвама обогаћена и потврђена врлина хришћанског милосрђа. Љубав и милосрђе – то је Свети никола. И тако, говорити о Светом ...

Saint John

Saint John
Saint John is the greatest saint ever, born to man and woman.  He bridges two human existences: Judaic and Christian. People picture him the way the Holy Scripture describes him-he had his raiment of camel’s hair, and a leathern girdle about his loins; (Mt. 3, 4) and his meat was locusts and wild honey. (Mt. ...

Свети Јован

Свети Јован
Свети Јован је највећи светац, икада од људи рођени. Он је собом спојио два доба људског трајања: јудејско и хришћанско.  Наш га народ замишља онаквим каквим га Свето писмо приказује. Од свега што имађаше бијаде једна хаљина од камиље длаке и појас кожни око бедара његових, а сва му храна бијаху акриде и мед дивљи. ...

Birth

Birth
The Holy Church, our Mother, follows her every child from birth to his/her death and continues to take spiritual care of her children even after they pass away. Here you will find the necessary answers to practical questions related to the Church’s spiritual care about her children. Thus, when tackling the Holy Sacrament of Baptism, ...

Рођењe

Рођењe
Света Црква, мајка наша, прати свако своје чедо од рођења до смрти његове и наставља духовну бригу о дјеци својој и послије смрти њихове. Овдје ћете наћи најнеопходније одговоре на практична питања, везана за духовну бригу Цркве о дјеци својој. Тако, на примјер, када је ријеч о светој Тајни крштења ја нећу говорити о смислу ...