Birth

Birth
The Holy Church, our Mother, follows her every child from birth to his/her death and continues to take spiritual care of her children even after they pass away. Here you will find the necessary answers to practical questions related to the Church’s spiritual care about her children. Thus, when tackling the Holy Sacrament of Baptism, ...

Рођењe

Рођењe
Света Црква, мајка наша, прати свако своје чедо од рођења до смрти његове и наставља духовну бригу о дјеци својој и послије смрти њихове. Овдје ћете наћи најнеопходније одговоре на практична питања, везана за духовну бригу Цркве о дјеци својој. Тако, на примјер, када је ријеч о светој Тајни крштења ја нећу говорити о смислу ...

Marriage

Marriage
In order to get married in North America, where the priest performs the Holy Sacrament of Marriage both for the church and civil wedding, the bride and groom are obliged to obtain a MARRIAGE LICENCE. As for the Marriage License, one of them applies with the authorities in the municipality where he or she has ...

Вјенчање

Вјенчање
На сјеверно-америчком континенту, гдје свештеник обавља свету Тајну вјенчања и за црквено као и за грађанско правно подручје, младенци су дужни да прибаве дозволу за вјенчање – MARRIAGE LICENCE. За тај документ позову надлежне у општини у којој једно од њих двоје има стално мјесто боравка и договоре се са надлежнима око добијања те дозволе. ...

Funeral

Funeral
Funeral is an inevitable, sad fact of life. A part of this event is a job that needs to be done and it must be well organized and executed, that is the reason why when there is a death in the family, the best thing to do is to select a business minded person from ...

Сахрана

Сахрана
Сахрана је неизбјежни, тужни, факт живота. Једним својим дијелом то је посао, који мора честито да се организује и одради, због чега је најбоље, кад се жалост задеси, из круга родбине и пријатеља одабрати трезвену, пословну, особу да руководи практичном , пословном, страном тужног догађаја.  Кад се деси смрт у кући, на сјеверно-америчким просторима обичај ...

Serbian Slava

Serbian Slava
There are many texts and articles about St. Patron Day, a tradition unique to Serbs. My intention is to focus on the most frequent misapprehensions and misconceptions about Slava. It can often be heard that one does not celebrate Slava, because “his father did not hand it down to him”. That is absolutely wrong understanding, ...

Славa

Славa
О јединствено српском обичају, СЛАВИ, писано је пуно, и на све стране. Ја намјеравама да се ограничим на најучесталије неспоразуме и погрјешна схватања о слави. Најчешће се чује  да неко не слави јер му отац “није предао славу“. То је потпуно погрешно схватање, највјероватније, преостало из времена тзв. задруге, када се живјело заједно, у задрузи, ...