Judges, the slaves of the sin

Judges, the slaves of the sin
Thank God that the dismay and world embarrassment is over – the “reality show” about confirming of who is now the Judge of the Supreme Court of America If the whole world was loudly laughing to the first man of “the only superpower” when he shamelessly lied to the statesmen of all countries about the ...

Судује, гријеха сужњи

Судује, гријеха сужњи
Хвала Богу, заврши се она брука и свјетска срамота, ”риалити шоу”, око потврђивања оног, сада већ, судије Врховног суда Америке Ако се сав свијет грохотом смијао првом човјеку ”једине супер-силе” кад је, бесрамно, лагао државнике свих земаља о, наводним, великим успјесима земље Америке, под његовим руководством, а током машкараде са потврдом судије Каванаха, свијет је ...

The Soul

The Soul
The Holy Scriptures (Mark 8:34 – 9:1) encourage us to question ourselves and to continuously check and re-check our values and prioritie The word of God places the soul of each and every one of us as the value above all values. Consequently, our work on the salvation of our souls is the only reason ...

Душа

Душа
Свето писмо (Мк. 8, 34 – 9, 1) нас упућује на то да преиспитујемо себе како смо поставили сопствену љествицу вриједности и да све у себи, и око себе, вреднујемо и превреднујемо. Ријеч Божија свакоме од нас поставља сопствену душу као вриједност над свим вриједностима, а бригу о спасењу душе истиче као искључив циљ нашег ...

The story of Zacchaeus

The story of Zacchaeus
Luke 19:1-10 The evangelical story of Zacchaeus is a story of a man who, through repentance, was reborn and newly born into life eternal Zacchaeus was the leader of the tax collectors (Luke 19:2). The tax collectors were, for the Jews of that day, the most hated and despised kind of people on the earth. ...

Прича о Закхеју 

Прича о Закхеју 
Лк. 19, 1-10 Јеванђељска прича о Закхеју, повијест је о препорођеном – новорођеном – човјеку; човјеку, кроз покајање, рођеном за живот вјечни Закхеј бјеше старјешина цариника. (Лк. 19, 2) А цариници, у оно вријеме, бјеху за све Јевреје најомраженији сој људи. То су они који су за страну, окупаторску, римску власт, скупљали порез. Дакле, народни ...

У Цркву или из Цркве 

У Цркву или из Цркве 
Врло често срећемо многе, “паметне и спокојне”, који се ни са ким из рода свога не мијешају и, како кажу, “своја посла гледају”. Хоће сами себи да изгледају, па да и ми тако помислимо, да су бољи и паметнији од нас, до гуше заглибљених у сваковрсне бриге и метеже око општих и заједничких ствари и ...

To the Church or from the Church

To the Church or from the Church
Very often we meet those “wise and calm” who do not mingle with any of their people, and, as they say, ” they mind their own business”. They want to look better and smarter then the rest of us, to themselves and to us, while they are up to their necks in various troubles, and ...

Само се Христом мојим хвалим

Само се Христом мојим хвалим
(Гал. 6, 11-18) “А ја, Боже сачувај, да се чим другијем хвалим осим крстом Господа нашега Исуса Христа, којим се мени разапе свијет и ја свијету.” Крст дијели овај свијет, браћо и сестре; Крст Христов је онај мач, о којем Он говори кад вели, да није дошао да донесе мир него мач. (Мт. 10, 34) ...

I boast only in the Cross of my Lord Jesus Christ

I boast only in the Cross of my Lord Jesus Christ
(Gal. 6 : 11–18) “But God forbid that I should boast except in the Cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. The Cross divides this world. Christ’s Cross is the very sword He speaks of when He says that He has not ...