Покарај али и утјеши

Покарај али и утјеши
Светог апостола Павла доживљавам, вјерујте ми, као да је наш савременик; човјек којег бих срео иза првог угла, чини ми се, ако бих само пошао да га тражим. Ни једна једина ријеч, његовом руком написана, или на писање подстакнута, није од сувишка и није сувишна. У свакој његовој мисли генерације и генерације наших хришћанских претходника ...

Chastise but also comfort

Chastise but also comfort
I think of the holy Apostle Paul as though he were our contemporary, a man I might run into around the corner, if only I went looking for him. Not a single word he wrote or inspired others to write, is excessive. Generation upon generation of Christians recognized themselves in every thought of his. Likewise, ...

Are we children of God

Are we children of God
John 17:1-13 Those that live and work according to the spirit of God, they are the sons of God. We have all been called to be the children of God. Do we not call God our Father and do we not address Him as such in our prayers? However, in order to address Him as ...

Јесмо ли дјеца Божија?

Јесмо ли дјеца Божија?
Јн. 17, 1 – 13 Сви смо ми позвани и призвани да будемо дјеца Божија. Не зовемо ли ми Бога оцем нашим и не обраћамо ли Му се у молитви тако? Само, да бисмо се усудили да Оца небеског зовемо оцем нашим, морамо да живимо тако како од нас, хришћана, наш Отац небески очекује. “Који ...

О јавном исповиједању вјере

О јавном исповиједању вјере
Потресно је јеванђеље о исцјељењу двојице слијепаца, описано у Матејевом јеванђељу. (Мт. 9, 27-35) Ми се никада не можемо потпуно уживити у њихову ситуацију, јер нас је, хвала Богу, мимоишла њихова несрећа. Али, сигурни смо да је била превелика њихова радост пошто су били излијечени. Јеванђеље нам описује многа, и још већа, Христова исцјељења тако ...

On the public confession of faith

On the public confession of faith
Тhere is a very moving passage from the Gospel about the healing of two blind men. (Matthew 9:27-35 We can never totally relate to them because God has spared us the misfortune of being blind. However, we can be sure of one thing: their joy was immense after their healing The Gospel describes other, even ...

Покајање

Покајање
Мт. 4, 12-17 Ријеч Божија учи нас да је Господ наш с позивом на покајање отпочео своју искупитељску мисију на земљи. Када је успјешно одолио вражијем кушању, Господ се повуче у приморске крајеве, да се збуде оно што су пророци провидјели – свјетлост његовог божанског лица да обасја таму и расвијетли лица оних “који сједе ...

Repentance

Repentance
Matthew 4:12-17 The Holy Scriptures tells us that the Lord began His work of redemption with a call for repentance. After He had fought off the temptation of the devil in the wilderness, He withdrew to the coastal areas, in order for the prophecies to be fulfilled: “The people that sat in the darkness have ...

Како чинити и чиме се бранити

Како чинити и чиме се бранити
Зове ме, прије неки дан, један мој пријатељ, а на јужним странама и комшија. О овоме што слиједи, а што њега дубоко узнемирава, разговарали смо, надуго и нашироко, а позвао ме је да ме замоли да његова раздирања, као упозорење и опомену, раширим; да људи знају шта нас чека. Пошто је он врсан стручњак, и ...

What to do and how to protect ourselves

What to do and how to protect ourselves
A few days ago, I got a call from a friend, and, in these southern parts, my neighbour. We talked at great length about what follows and what disturbs him deeply; and he called me to ask me to spread the word of his concerns as a warning and a caution; so that people know ...