Не плачи!

Не плачи!
Чудо васкрсења, свједочено у јеванђељу св. јеванђелисте Луке (7, 11-16) најузбудљивији и најпотреснији призор што нам га машта може дочарати. Догоди се да Христос иђаше ка граду који се зваше Наин. “И кад се приближи вратима, града, и гле, изношаху мртваца, јединца сина матере његове, и она бијаше удовица”. (Лк. 7, 11-12) Двије су несреће ...

Do not weep

Do not weep
Through the eyes of St. Luke the evangelist  7:11-16) we witness the miracle of the resurrection and we watch the most moving scene that our imagination could conjure Christ was on His way to a town by the name of Nain. “And when He came near the gates of the city, behold, a dead man ...

St. Paul, personally

St. Paul, personally
“I make known to you”. These words are taken from the first chapter of St. Paul’s epistle to the Galatians As it happens, this epistle is one of the most personal that St. Paul wrote. “See with what large letters I have written to you with my own hand” (Gal. 6:11) he says at the ...

Апостол Павле – лично

Апостол Павле - лично
”Дајем вам на знање” Ове ријечи су узете из прве главе Посланице Галатима светог апостола Павла. ПосланицаГалатима  је, иначе, једна од најличнијих Павлових посланица. “Видите како великим словима написах вам својом руком”, (Гал. 6, 11) вели им на крају ове своје Посланице. Толико је Апостол био побуђен на писање да није чекао, као што је ...

Wicked men walk in the dark

Wicked men walk in the dark
I have already discussed how “the creators of the new world”, the world without God and against God, are quick to follow the word of Bible but they follow it in the wrong direction. And everything that God ordained they exert every effort to flip it upside-down. God ordered to be fruitful and to multiply ...

Безумник иде по мраку

Безумник иде по мраку
Говорих о томе како ”ковачи новога свијета”, безбожног и богопротивног, журно иду по слову Библије, али у супротном смјеру. И све оно што је Господ наложио да се чини, они се упиру да то наопачке окрену. Кад Бог наређује да се рађамо и множимо, и рађањем да овладавамо земљом, они све чине да млади људи, ...

Wealth and poverty – their coinciding and the consequences

Wealth and poverty - their coinciding and the consequences
Luke 12:16-21 It is very interesting how wealth and poverty, and the attitude of the wealthy towards the poor is a common topic in the Holy Script and a very common subject of the Christ’s evangelic stories and messages. When contemplating about it a little more one comes to realize that it just leads to ...

Богатство и сиромаштво – преплитања и посљедице

Богатство и сиромаштво - преплитања и посљедице
Лк. 12, 16-21 Интересантно је колико је питање богатства и сиромаштва, однос богатих према сиромашним, честа тема Светог писма и веома чест предмет Христових јеванђелских поука и прича. Када се о томе мало дубље промисли, увиди се, међутим, само повод једном дубљем и суштинскијем питању: наиме, питању нашег односа према материјалном стварима и вриједностима. Укратко ...

Све да вам буде у љубави 

Све да вам буде у љубави 
1. Кор. 16, 13-24 Ријечи светог апостола Павла, упућене хришћанима грчког града Коринта односе се и на нас. Апостол моли браћу, да, пошто знају ко је и какав је један од њих, Стефанин, да је он међу првима и најбољима у цијелој области, они остали треба да га признају за таквог, да га слушају и ...

Let all that you do be done with love

Let all that you do be done with love
(1 Cor. 16: 1–24) The words that the holy Apostle Paul addressed to the Christians in Corinth are very constructive for us too. The Apostle exhorts his brethren, since they knew about Stephanas and his household that he was one of the best among them, to acknowledge him as such and to submit to him. ...