Аврам, стрпљиво чекајући, дочека обећање

Аврам, стрпљиво чекајући, дочека обећање
Јевр. 6, 13-20 Црква наша соколи нас да у подвигу не малакшемо; да не посустанемо и не отпаднемо. Зато износи пред нас примјер храброг и истрајног човјека Божијег, Авраама, који је вјеру у Бога, Јединога, до посљедњег даха свога неокаљну пронио. Јер и ми, хришћани времена овог, антихристовског, налазимо се у прилично сличној ситуацији у ...

After he had patiently endured, Abraham obtained the promise

After he had patiently endured, Abraham obtained the promise
(Heb. 6 : 13 – 20) The Church always encourages us not to lose our strength and fall away and puts before us the example of Abraham, a courageous and persevering man of God, whose faith in One God was undefiled to the end of his life. We, the Christians living in an anti-Christian era, ...

Ја сам пастир добри

Ја сам пастир добри
Јн. 10, 9-16 Свето јеванђеље, подстиче нас на размишљање о Цркви и служитељима њеним, свештеницима. Црква је динамична; увијек се у њој нешто збива. Ми вјерујемо да крајњи збир свих тих збивања води унапријед, да би једном, о Другом доласку Христовом, ако не прије, било једно стадо и један пастир, (Јн. 10, 16) како нам ...

I am the good shepherd

I am the good shepherd
John 10:9-16 Holy Gospel inspires us to reflect on the Church and those that serve her – the clergy. The Church is dynamic; there is always something going on in the Church. We believe that the sum total of all these happenings within the Church brings her forward so that one day, she will be ...

Шта нама Православље значи

Шта нама Православље значи
Јн. 1, 43-51 У вријеме поста олакшани бар мало од наших “холестеричних брига”, склонији смо да преиспитујемо себе и свој живот. Смисао поста и јесте у томе да нас наведе да превреднујемо, или да другачије вреднујемо, ствари и појаве. Заглибљени до гуше, и преко ње, у бриге о животу, сакатимо управо тиме наш живот, загорчавамо ...

What does Orthodoxy means to us

What does Orthodoxy means to us
John 1:43-51 During Lent, as we go about free from our “cholesterol-related concerns,” we are more inclined to re-examine ourselves and our lives. The purpose of the fast is precisely in getting us to reevaluate things and events, or at least to evaluate them from a different angle. We usually live buried to the neck, ...

Beware lest your liberty become a stumbling block to those who are weak

(1 Cor. 8 : 8 – 9 : 2) Apostle Paul in his Epistle to Corinthians raises the question of our behaviour before others, in other words, the question of witnessing our faith or unfaith. The motive here is an issue that was important in the life of the early Church: should one eat the ...

Да слобода ваша не буде другима спотицање

(1. Кор. 8, 8 – 9, 2) Свети апостол Павле, у својој Посланици Коринћанима поставља пред нас питање нашег понашања пред другима; другим ријечима, питање свједочења наше вјере или невјере. Повод је тема коју је живот био поставио пред хришћане ране Цркве: јести или не јести месо од животиња жртвованих идолима. “Што се пак тиче ...

Бог хоће изјашњене, опредијељене, укоријењене

Бог хоће изјашњене, опредијељене, укоријењене
Лк. 8, 5-15 Знам дјела твоја, да ниси ни студен ни врућ. О да си студен или врућ! Тако, пошто си млак, и ниси ни студен ни врућ, избљуваћу те из уста својих.” (Откр. 3, 15-16) Заиста тешке ријечи, и незгодне за наше уши, навикле на млака и блага чешкања и на слушање онога што ...

God want us to confess our faith

God want us to confess our faith
Luke 8: 5-15 “I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of My mouth.” (Revelation 3:15-16) These are hard words indeed, and hardly pleasant to our ears which ...