А живим не више ја, него живи у мени Христос

А живим не више ја, него живи у мени Христос
Свети апостол Павле вели да понекад својим посланицама нуди благу храну, млијеко; онда када види да би јака храна могла бити тешка и несварљива почетницима у вјери. “Млијеком вас напојих а не јелом, јер не могосте”, (1. Кор. 3, 2) пише он хришћанима коринтским. Хришћане из јеврејства укорава Апостол што не напредују у вјери него ...

It is no longer I who live but Christ lives in me

It is no longer I who live but Christ lives in me
Тhe holy Apostle Paul sometimes offers milk to beginners in the faith when he feels that solid food would be too strong for them. Thus he writes to the Christians in Corinth: “I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it” (1 Cor. 3:2). ...

Свети Сава нас у небо узводи

Свети Сава нас у небо узводи
Српска црква је светосавска црква; положена на темељима које је он основао. У свјетлу Савиног аманита треба сви да преиспитамо сопствена гледишта и стајалишта у односу на њу, па да видимо колико се ми уклапамо у грађевину Цркве а не колико се она сабија у наше ограничености То је актуелна порука Савиног учења и дјела. ...

Saint Sava led us and directed us into the Kingdom of Heaven

Saint Sava led us and directed us into the Kingdom of Heaven
The Serbian Church is a church of Saint Sava; it lays on his foundations. In the light of the Sava’s will, we all need to re-examine our own views and views in relation to it, so that we can see how much we fit into the values of the Church and not how much it ...

Вјера изнад свега – Свети Сава

Вјера изнад свега - Свети Сава
Када славимо Светог Саву треба да отворимо свој духовни вид и слух за поруке које нам он упућује. Савине поруке важне су за нас, данас, као што су биле животно важне за наше далеке претходнике, којима их је он неуморно у душе утискивао Јер цијели свој земни живот, сваки трептај своје душе, Свети Сава је ...

Faith above all – Saint Sava

Faith above all - Saint Sava
When we celebrate the Saint Sava, we need to be receptive to the messages he is sending to us. Sava’s messages are as important to us, today, as they were vital to our distant ancestors, whom he was tirelessly trying to reach into their souls. Saint Sava sacrificed whole his earthly life, every blink of ...

Wake up from your drunken stupor, as is right (1 Corinthians 15:34)

Wake up from your drunken stupor, as is right (1 Corinthians 15:34)
Believe me, it is not easy for us, the priests of God Most High (Hebrews 7:1). We always have to sail against the current, against the wind and against the mainstream. For example: here in the Western World exists an insane pre-Christmas shopping frenzy. It has been already widely accepted that what surrounds Christmas has ...

Отријезните се као што треба (1. Кор. 15, 34)

Отријезните се као што треба (1. Кор. 15, 34)
Вјерујте, нама, свештеницима Бога Вишњега (Јевр. 7, 1) није лако. Вјечито морамо против струјања, насупрот вјетру и уз матицу бродити На примјер: овдје, на Западу, предбожићња сулуда потрошачка грозница. Већ је прихваћено, и на томе се здушно ради, да то што се збива никакве везе са Богом и Божићем нема. А у земљи Србији у ...

Вратимо Светог Николу – вратимо се Светом Николи

Вратимо Светог Николу - вратимо се Светом Николи
Свети Никола, најчешће слављени светац код нас, Срба, присиљен је на многе преображаје и свака та неприродна и насилна промјена његовог лика удаљила га је од њега самог и нас одвајала од поимања и слављења овог светитеља какво му слављење доликује. Свети Никола је ”правило вјере и примјер кротости”. Он је ”смирењем стекао висину и ...

Let’s get St. Nicholas back – Let’s return to St. Nicholas

Let's get St. Nicholas back - Let's return to St. Nicholas
St. Nicholas, the most celebrated saint among us, Serbs, was put through many transformations and with each of these unnatural and forced changes of his holy image he got distanced from himself and we got distanced from apprehending and celebrating this saint the way he deserves St. Nicholas is the “ideal of faith and an ...